HUAJA_Výročná správa o činnosti_tabuľková príloha_2017