Aktuálne
Medzinárodný seminár

Medzinárodný seminár

Pozývame Vás na 15. Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení sa bude konať 27.-26. 10. 2018 Téma: Vedecká argumentácia analytických metód Prihlášky na aktivnu alebo pasívnu účasť posielajte na: info@huaja.org ************************************************************** Pozývame Vás na 14. Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení sa bude konať 28.-30. 10. 2016 Program_Seminar_2016 Podujatie...
Koncerty

Koncerty

Srdečne Vás pozývame na workshopy a klavírny recitál Wojciecha Waleczka 13. 10. 2018 Waleczek_workshopy a koncert_13.10.2018_13.00_15.30 Waleczek CV ENG 2018 *********************************************************** Srdečne Vás pozývame na koncert v rámci BHS 30. 9. 2018, 16:00 p.m., kde zaznie premiéra rektora HUAJA Egona Kráka *********************************************************** Srdečne Vás pozývame na gitarový recitál – Sándor PAPP (HU) 2. 6. 2018,...
SCHEMNITIENSIS - medzinárodný hudobný festival

SCHEMNITIENSIS – medzinárodný hudobný festival

Pozývame Vás na každoročné podujatia našej akadémie 7. Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS 2018 Srdečne Vás pozývame na Orchestrálny koncert 14. 7. 2018, 15:30, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica Program_koncert_14. 7. 2018 *********************************************************** Srdečne Vás pozývame na gitarový recitál – Sándor PAPP (HU) 2. 6. 2018, 17:00, HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica Sándor Papp_Program koncertu...
Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry

Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry

Pozývame Vás na každoročne organizované podujatie 10. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY 7. – 9. jún 2018 Program_Gitarove dni 2018 Prihláška_Gitarove dni 2018 Hlavný organizátor podujatia: doc. Mgr.art. Adam Marec, ArtD. Viac informácií na info@huaja.org ***************************************** Pozývame Vás na každoročne organizované podujatie 9. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY 8. – 10. júna 2017...
Prednášky významných osobností

Prednášky významných osobností

Srdečne vás pozývame na prednášku: prof. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. – PhDr. Věra Šustíková, Ph.D.: Koncertní melodram a jeho faktura Prednáška sa uskutoční 26. 5. 2018 10:30 – 12:00 v priestoroch HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica CV_Doc. MgA. Mgr. JIŘÍ BEZDĚK, Ph.D. CV_PhDr. Věra Šustíková, Ph.D. Zároveň Vás pozývame na putovnú výstavu 100 let symbolů...
Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí! 19. 5. 2018; 14:00 – 17:00 Radi Vás privítame na našej akadémii na Botanickej 2, Banská Štiavnica a poskytneme Vám informácie o akreditovaných bakalárskych a magisterských programoch a ďalších súčasných i pripravovaných formách štúdia. Srdečne pozývame a tešíme sa na Vás!
Výberové konanie

Výberové konanie

HUAJA BŠ v súčasnosti nevypisuje výberové konanie na obsadenie miesta
Pokyny na prijímacie pohovory

Pokyny na prijímacie pohovory

Prijímacie pohovory Bakalárske a magisterské študijné programy v študijnom odbore: 2.2.3 Hudobné umenie Názov študijného programu Forma štúdia Dĺžka štúdia 1 Hudobná interpretácia a teória (HIT) – Bc. štúdium denná 6 semestrov (3 roky) 2 Hudobná interpretácia a teória (HIT) – Bc. štúdium externá 8 semestrov (4 roky) 1 Hudobná tvorba a teória (HTT) –...
Video prezentácie

Video prezentácie

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017 Prednáška o architektúre vilovej štvrte – Ing. arch. Katarína Vošková, HUAJA Banská Štiavnica, 23/09/2017 Jazzový koncert študentov a pedagógov, HUAJA Banská Štiavnica, 23/09/2017, zostrih Komorný koncert študentov, Kalvária Banská Štiavnica, 23/09/2017, zostrih Slávnostné promócie 2017 Sieň komorských grófov Banská Štiavnica Slávnostné promócie 2016 Sieň komorských grófov Banská Štiavnica Koncerty na...
Prečo študovať na HUAJA?

Prečo študovať na HUAJA?

Prečo študovať hudbu na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta?
Slávnostné promócie

Slávnostné promócie

Slávnostné promócie 2017 Sieň komorských grófov Banská Štiavnica Slávnostné promócie 2016 Sieň komorských grófov Banská Štiavnica Slávnostné promócie 2015 Sieň komorských grófov Banská Štiavnica 2015 ************************ Prvé slávnostné promócie sa konali 27. 6. 2014 v Sieni komorských grófov v budove Kammerhofu v Banskej Štiavnici Pozrite si video Prvé slávnostné promócie 2014 Foto: Ľubomír Lužina
Akreditované bakalárske a magisterské programy

Akreditované bakalárske a magisterské programy

1. Hudobná interpretácia a teória 2. Hudobná tvorba a teória Denná a externá forma štúdia