Aktuálne
Významné osobnosti na našej akadémii

Významné osobnosti na našej akadémii

Pozývame Vás na prednášky a semináre / We invite you to the lectures and seminar: Prof. univ. dr. Nelida Nedelcuț, PhD., Academy of Music „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Rumunsko/ 11 – 14. 06. 2016, HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica Nelida Nedelcut_lecture_seminar_06_2016 CV_prof_Nelida Nedelcut ******************************************************************* Pozývame Vás na prednášky a semináre / We invite you to the...
SCHEMNITIENSIS - medzinárodný hudobný festival

SCHEMNITIENSIS – medzinárodný hudobný festival

Pozývame Vás na každoročné podujatie našej akadémie 6. Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS 2017 Festival sa bude konať v mesiacoch apríl až júl 2017 ********************************************************* Srdečne Vás pozývame na záverečný koncert festivalu 7. 7. 2016, 17:00, baroková kaplnka, Múzeum Sv. Anton Koncert_Marec_Tomko_07_07_2016_17_00_Sv_Anton ******************************************** Srdečne Vás pozývame na koncerty 25. 06. 2016, 16:00, ZUŠ, nám. Sv. Trojice...
Video prezentácie

Video prezentácie

Koncerty na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta 2015 – výber Koncert Chelsea Gallo – dirigovanie, 2. roč. Mgr.art štúdia 2015 Zostrih z bakalárskych jazzových koncertov 2015 Jazzový koncert pedagógov 2015 Koncert pedagógov a študentov 2015 Béla Ágoston a hostia 2015 Jazzový koncert študentov 1. a 2. roč. Bc. štúdia – výber 2015 Slávnostné promócie...
Prípravný semester

Prípravný semester

Prípravný semester Pre záujemcov o bakalárske programy, ktorí pred prijímacími pohovormi potrebujú dlhší čas na prípravu, ponúkame možnosť štúdia v prípravnom semestri, resp. v dvoch prípravných semestroch. V rámci prípravného semestra/semestrov študent získa nielen vedomosti a obraz o type a spôsobe štúdia na HUAJA BS, ale aj dostatočnú prípravu na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov na...
Medzinárodné sympózium

Medzinárodné sympózium

X. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení bude sa konať 24-26. 10. 2017 Prihlášky na aktivnu alebo pasívnu účasť: info@huaja.org Pozývame Vás na IX. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení Téma: Súčasný vývoj v umení, muzikológii, vedách o umení a vo filozofii Program_Symposium_2015
Slávnostné promócie

Slávnostné promócie

Slávnostné promócie 2015 Sieň komorských grófov Banská Štiavnica ************************ Prvé slávnostné promócie sa konali 27. 6. 2014 v Sieni komorských grófov v budove Kammerhofu v Banskej Štiavnici Pozrite si video Prvé slávnostné promócie 2014 Foto: Ľubomír Lužina