Aktuálne
Video prezentácie

Video prezentácie

Koncerty na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta 2015 – výber Koncert Chelsea Gallo – dirigovanie, 2. roč. Mgr.art štúdia 2015 Zostrih z bakalárskych jazzových koncertov 2015 Jazzový koncert pedagógov 2015 Koncert pedagógov a študentov 2015 Béla Ágoston a hostia 2015 Jazzový koncert študentov 1. a 2. roč. Bc. štúdia – výber 2015 Slávnostné promócie...
Prípravný semester

Prípravný semester

Prípravný semester Pre záujemcov o bakalárske programy, ktorí pred prijímacími pohovormi potrebujú dlhší čas na prípravu, ponúkame možnosť štúdia v prípravnom semestri, resp. v dvoch prípravných semestroch. V rámci prípravného semestra/semestrov študent získa nielen vedomosti a obraz o type a spôsobe štúdia na HUAJA BS, ale aj dostatočnú prípravu na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov na...
Medzinárodné sympózium

Medzinárodné sympózium

X. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení bude sa konať 24-26. 10. 2017 Prihlášky na aktivnu alebo pasívnu účasť: info@huaja.org ************************************************ Pozývame Vás na IX. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení Téma: Súčasný vývoj v umení, muzikológii, vedách o umení a vo filozofii Program_Symposium_2015
Slávnostné promócie

Slávnostné promócie

Slávnostné promócie 2015 Sieň komorských grófov Banská Štiavnica ************************ Prvé slávnostné promócie sa konali 27. 6. 2014 v Sieni komorských grófov v budove Kammerhofu v Banskej Štiavnici Pozrite si video Prvé slávnostné promócie 2014 Foto: Ľubomír Lužina