Ponúkame doplňujúce pedagogické štúdium k bakalárskemu a magisterskému diplomu v odbore Hudobné umenie.
Viac na stránke DPŠ

DPŠ je organizované ako 4-semestrálne štúdium v rámci 220 hodín: 100 hodín je realizovaných prezenčnou formou, ostatných 120 hodín dištančnou formou a samoštúdiom.
SP_DPS