Prípravný kurz je určený záujemcom o štúdium bakalárskych a magisterských programov. Absolventi kurzu získajú viac informácií o obsahu a otázkach na prijímacie pohovory a sú počas kurzu vedení k ich zvládnutiu.

Dôležité informácie
Dĺžka kurzu 1 deň
Ďalšie informácie Miesto
Prihláška na prípravný kurz na PP
Viac informácií Študijné oddelenie
Termíny
viď:
Pokyny na prijímacie pohovory

Harmonogram prípravného kurzu
Výučba a praktické cvičenia 10:00 – 11:30
Prestávka 11:30 – 14:00
Výučba a praktické cvičenia
14:00 – 15:30
Prestávka 15:30 – 16:00
Výučba a praktické cvičenia
16:00 – 17:30