11. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY
– festival, workshopy a prednášky sa bude konať 6. – 8. júna 2019

Program_Gitarové dni 2019

Prihláška_Gitarové dni 2019

Hlavný organizátor podujatia a riaditeľ festivalu: doc. Mgr.art. Adam Marec, ArtD.
Viac informácií na info@huaja.org

*****************************************
Pozývame vás na koncerty v rámci podujatia
10. MEDZINÁRODÝ FESTIVAL INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY

7. 6. 2018 Program – koncert laureátov 2018

8. 6. 2018 Program Alberto Mesirca

9. 6. 2018 Program Antal Pusztai

*****************************************

Pozývame vás na každoročne organizované podujatie
10. MEDZINÁRODÝ FESTIVAL INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY
10. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY – WORKSHOPY A PREDNÁŠKY
7. – 9. jún 2018

Program_Festival Gitarove dni 2018

Program_Workshopy Gitarove dni 2018

Prihláška_Gitarove dni 2018

Hlavný organizátor podujatia a riaditeľ festivalu: doc. Mgr.art. Adam Marec, ArtD.
Viac informácií na info@huaja.org

*****************************************

Pozývame Vás na každoročne organizované podujatie
9. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY
8. – 10. júna 2017

Yorgos Nousis Gitarový recitál_9.6.2017

Otvárací koncert festivalu Gitarove dni 2017_8.6.2017_19.00
***********************************************************

Program Gitarove dni 2017

CENA_PRICE HUAJA_JAMAA 2017
Prihláška_Gitarové dni 2017

*****************************************

 

Pozývame Vás na každoročne organizované podujatie
8. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY
2. – 4. júna 2016

Program_Gitarové dni 2016

Pridružená akcia:
William Feasley (USA)_gitarový recitál_28_06_2016
William Feasley_workshops_28_06_2016

V prípade záujmu zúčastniť sa aktívne alebo pasívne celého alebo časti podujatia, resp. workshopu a koncertu 28. 06. 2016 vyplňte prosím prihlášku
Prihláška_Gitarové dni 2016
a pošlite na:
valastanova@huaja.org

Hlavný organizátor podujatia: Mgr.art. Adam Marec, ArtD.

***********************************************************************
Pozývame Vás na
7. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY
4. – 6. júna 2015


Program_Gitarove dni_2015
V prípade záujmu zúčastniť sa aktívne alebo pasívne celého alebo časti podujatia vyplňte prosím prihlášku
Prihláška_Gitarové dni 2015
a pošlite na:
valastanova@huaja.org

Hlavný organizátor podujatia: Mgr.art. Adam Marec, ArtD.
***********************************************************