HUAJA BŠ v súčasnosti nevypisuje výberové konanie na obsadenie miesta