HUAJA BŠ v súčasnosti vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

Výberové konanie_miesto asistenta_2017