Prípravný semester

Pre záujemcov o bakalárske programy, ktorí pred prijímacími pohovormi potrebujú dlhší čas na prípravu, ponúkame možnosť štúdia v prípravnom semestri, resp. v dvoch prípravných semestroch.

V rámci prípravného semestra/semestrov študent získa nielen vedomosti a obraz o type a spôsobe štúdia na HUAJA BS, ale aj dostatočnú prípravu na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov na riadne bakalárske štúdium.

V prípade záujmu vyplňte prihlášku
Prihláška_na_prípravný_semester

Termíny podania prihlášky a konania prijímacích pohovorov sú rovnaké ako pri záujme o riadne štúdium
podľa harmonogramu na daný akademický rok

Poplatok za prijímacie pohovory: 50 €
Poplatok za prípravný semester poľa aktuálnej smernice o školnom a poplatkoch
smernica o poplatkoch

Viac info:
info@huaja.org
00421 905 520 508