Pozývame Vás na 15. Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení sa bude konať 27.-26. 10. 2018
Téma: Vedecká argumentácia analytických metód

Prihlášky na aktivnu alebo pasívnu účasť posielajte na:
info@huaja.org
**************************************************************

Pozývame Vás na 14. Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení sa bude konať 28.-30. 10. 2016

Program_Seminar_2016

Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia
Prihlášky na aktívnu alebo pasívnu účasť:
info@huaja.org
**************************************************************
Pozývame Vás na
13. Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení
24.-26. 10. 2014

Program_13 Medzinárodný seminár_International Seminar_2014