Pozývame Vás na 14. Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení sa bude konať 28.-30. 10. 2016

Prihlášky na aktivnu alebo pasívnu účasť:
info@huaja.org
**************************************************************
Pozývame Vás na
13. Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení
24.-26. 10. 2014

Program_13 Medzinárodný seminár_International Seminar_2014