X. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení
bude sa konať 24-26. 10. 2017
Prihlášky na aktivnu alebo pasívnu účasť:
info@huaja.org

************************************************
Pozývame Vás na IX. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení
Téma: Súčasný vývoj v umení, muzikológii, vedách o umení a vo filozofii
Program_Symposium_2015