Slávnostné promócie 2017
Sieň komorských grófov Banská Štiavnica

Slávnostné promócie 2016
Sieň komorských grófov Banská Štiavnica

Slávnostné promócie 2015
Sieň komorských grófov Banská Štiavnica 2015

************************
Prvé slávnostné promócie sa konali 27. 6. 2014 v Sieni komorských grófov v budove Kammerhofu v Banskej Štiavnici

Pozrite si video
Prvé slávnostné promócie 2014


Foto: Ľubomír Lužina