NOVINKA!
Doktorandský študijný program (ArtD.) s názvom Hudobná interpretácia a tvorba v odbore Hudobné umenie v dennej a externej forme otvárame už v letnom semestri akad. roka 2018/2019

ArtD._Charakteristika
Podmienky prijatia_ArtD.

Študijný plán_Study plan_3a_MPaC_HIaT_D_Full-time_ArtD
Študijný plán_Study plan_3b_MPaC_HIaT_E_Part-time_ArtD

Témy dizertačných prác_HUAJA

Prihlaska_ArtD. studium
Bankové spojenie

Smernica o doktorandskom štúdiu

Odborová komisia_zloženie

Viac info:
info@huaja.org
+421 905 520 508