V súčasnosti HUAJA BS ponúka dva akreditované bakalárske (Bc.) a dva akreditované magisterské (Mgr.art.) programy v odbore:
2.2.3 Hudobné umenie v dennej a externej forme:

Bc. štúdium
1. Hudobná interpretácia a tvorba (HIT)
2. Hudobná tvorba a teória (HTT)

Bc_HIT_MPT_Študijný plán_Study Plan_DF_FT
Bc_HIT_MPT_Študijný plán_Study Plan_EF_PT
Bc_HTT_MCT_Študijný plán_Study Plan_DF_FT
Bc_HTT_MCT_Študijný plán_Study Plan_EF_PT

Mgr.art. štúdium
1. Hudobná interpretácia a tvorba (HIT)
2. Hudobná tvorba a teória (HTT)

Mgr.art_HIT_MPT_Študijný plán_Study Plan_DF_FT
Mgr.art_HIT_MPT_Študijný plán_Study Plan_EF_PT
Mgr.art_HTT_MCT_Študijný plán_Study Plan_DF_FT
Mgr.art_HTT_MCT_Študijný plán_Study Plan_EF_PT