Prípravný semester

Prípravný semester

Pre záujemcov o bakalárske programy, ktorí pred prijímacími pohovormi potrebujú dlhší čas na prípravu, ponúkame možnosť štúdia v prípravnom semestri, resp. v dvoch prípravných semestroch.

V rámci prípravného semestra/semestrov študent získa nielen vedomosti a obraz o type a spôsobe štúdia na HUAJA BS, ale aj dostatočnú prípravu na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov na riadne bakalárske štúdium.

V prípade záujmu vyplňte prihlášku
Prihláška na prípravný semester

Prijímacie pohovory: podľa harmonogramu
Poplatok za prijímacie pohovory: 50 €
Poplatok za prípravný semester: Dokumenty / Smernice o školnom a poplatkoch 2014_2015

Doplňujúce pedagogické štúdium

Ponúkame doplňujúce pedagogické štúdium ku stredoškolskému a bakalárskemu diplomu.
Viac na stránke DPŠ

DPŠ je organizované ako 4-semestrálne štúdium v rámci 220 hodín: 100 hodín je realizovaných prezenčnou formou, ostatných 120 hodín dištančnou formou a samoštúdiom.
SP_DPS

Viac info:
info@huaja.org
00421 905 520 508