V súčasnosti HUAJA BS ponúka dva akreditované bakalárske a magisterské programy v odbore:
2.2.3 Hudobné umenie v dennej a externej forme.

Študijné prgramy:
1. Hudobná interpretácia a teória (HIT)
2. Hudobná tvorba a teória (HTT)

Personálne zabezpečenie_BC a Mgr.art_programov