Spoločnosť Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta –  Banská Štiavnica, s. r. o., vznikla v novembri 2008 so zámerom pôsobiť ako vzdelávacia  inštitúcia a ako súkromná vysoká škola s názvom Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, odborná vysoká škola (HUAJA). V súčasnosti poskytuje vzdelávanie v dvoch bakalárskych a v dvoch magisterských programoch v odbore Hudobné umenie.