Pracoviská

Rektorát
Študijné oddelenie
Knižnica HUAJA
Centrum pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy- excelentné pracovisko

Katedry

Katedra hudobnej interpretácie
Katedra kompozície
Katedra hudobnej teórie a aplikovaných disciplín