Departments

Rectorate
Study department
Knižnica HUAJA
Centrum pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy- excelentné pracovisko
Európske stredisko pre umelecké a vedecké vzdelávanie

Oddelenia

Jazzové oddelenie
Odelenie Drámy
Oddelenie Klasických nástrojov a spevu
Oddelenie Rock-pop-folk akadémia
Výtvarné oddelenie

Iné…

Kolégium rektora