Prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. | Rektor
doc. Mgr. Ján Gréner, ArtD. | Prorektor pre štúdium
doc. Dr. Peter Šidlík, PhD. | Prorektor pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy
Mgr. Jana Valašťanová | Kancelárka