Prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. | Rektor
Mgr. Ján Gréner | Prorektor pre štúdium
doc. Dr. Peter Šidlík, PhD. | Prorektor pre vývoj a výskum v oblasti vedy a umenia
Mgr. Jana Valašťanová | Kancelárka