Vedúca ŠO

Bc. Klaudia Ivašková

Študijné predpisy

Študijný poriadok
Disciplinárny poriadok VŠ

Aktuálne informácie

Tlačivá
potvrdenie o návšteve školy

ISIC

Kontakt

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta
Banská Štiavnica, odborná vysoká škola

Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko

@      ivaskova@huaja.org
tel     00421 948 344 711
tel 00421 45 2901 206