Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

V súčasnosti poskytujeme DPŠ v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia a k bakalárskemu a magisterskému diplomu

Dôležité informácie

Schválené DPS_HUAJA_BS_denna forma Schválené DPS_HUAJA_BS_externá forma

Začiatok štúdia

Zimný semester alebo letný semester Smernica DPŠ_2015

DPŠ je organizované ako 4-semestrálne štúdium v rámci 220 hodín: 100 hodín je realizovaných prezenčnou formou, ostatných 120 hodín dištančnou formou a samoštúdiom.

Program_DPS_HUAJA_BS_denna forma

Program_DPS_HUAJA_BS_externa forma

Tézy ku kolokviálnej skúške z DPŠ

Tézy_Pedagogika_Psychológia_Všeobecná didaktika

Tézy_Odborová didaktika_dirigovanie zboru

Tézy_Odborová didaktika_zobcová flauta

Tézy_Odborová didaktika_flauta

Tézy_Odborová didaktika_klarinet

Tézy_Odborová didaktika_fagot

Tézy_Odborová didaktika_klavír

Tézy_Odborová didaktika_husle

Tézy_Odborová didaktika_gitara

Tézy_Odborová didaktika_spev

Tézy_Odborová didaktika_trúbka jazz

Tézy_Odborová didaktika_saxofón jazz

Tézy_Odborová didaktika_gitara jazz

Tézy_Odborová didaktika_basgitara jazz

Tézy_Odborová didaktika_kontrabas jazz

Tézy_Odborová didaktika_klavír jazz

Tézy_Odborová didaktika_spev jazz

Tézy_Odborová didaktika_bicie jazz

Tézy_Odborová didaktika_kompozícia

 

 

Podanie prihlášky na DPŠ do 30. septembra daného akademického roka (pre začiatok štúdia od ZS) a do 31. januára daného akademického roka (začiatok štúdia od LS)
Podľa aktuálnej Smernice o poplatkoch k DPŠ Dokumenty
Prihlášky

Prihláška_DPŠ

Prihláška na záverečné skúšky DPŠ

K prihláške na DPŠ v externej forme štúdia uchádzač prikladá:

1. Overenú kópiu VŠ diplomu v príbuznom odbore a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti študovať na VŠ v danom študijnom programe,

2. Štruktúrovaný životopis (v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom). Štruktúrovaný životopis

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu: info@huaja.org