Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

V súčasnosti poskytujeme DPŠ v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia a k bakalárskemu a magisterskému diplomu

Dôležité informácie

Schválené DPS_HUAJA_BS_denna forma
Schválené DPS_HUAJA_BS_externá forma

Začiatok štúdia

Zimný semester alebo letný semester

Smernica DPŠ_2015

DPŠ je organizované ako 4-semestrálne štúdium v rámci 220 hodín: 100 hodín je realizovaných prezenčnou formou, ostatných 120 hodín dištančnou formou a samoštúdiom.
Program_DPS_HUAJA_BS_denna forma
Program_DPS_HUAJA_BS_externa forma

Tézy ku kolokviálnej skúške z DPŠ
Tézy_Pedagogika_Psychológia_Všeobecná didaktika
Tézy_Odborová didaktika_flauta
Tézy_Odborová didaktika_zobcová flauta
Tézy_Odborová didaktika_klarinet
Tézy_Odborová didaktika_husle
Tézy_Odborová didaktika_gitara
Tézy_Odborová didaktika_spev
Tézy_Odborová didaktika_trúbka jazz
Tézy_Odborová didaktika_saxofón jazz
Tézy_Odborová didaktika_gitara jazz
Tézy_Odborová didaktika_basgitara jazz
Tézy_Odborová didaktika_kontrabas jazz
Tézy_Odborová didaktika_spev jazz
Tézy_Odborová didaktika_bicie jazz
Tézy_Odborová didaktika_kompozícia
Termíny
Podanie prihlášky na DPŠ do 30. septembra daného akademického roka (pre začiatok štúdia od ZS) a do 31. januára daného akademického roka (začiatok štúdia od LS)
Poplatky
Podľa aktuálnej Smernice o poplatkoch k DPŠ Dokumenty
Ostatné poplatky

podľa Smernice o poplatkoch pod Dokumenty

Prihlášky

Prihláška_DPŠ
Prihláška na záverečné skúšky DPŠ
K prihláške na DPŠ v externej forme štúdia uchádzač prikladá:
1. Overenú kópiu VŠ diplomu v príbuznom odbore a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti študovať na VŠ v danom študijnom programe,
2. Štruktúrovaný životopis (v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom).
Štruktúrovaný životopis

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu:
info@huaja.org
Mgr. Kurt Richard Labacher
+421(0)948 344 711
labacher@huaja.org