SR-Rádio Devín – Ars musica relácia – 12/05/2011

STV2 shot – 28/04/2011 od 23:38 min.

TV-VIO-BS shot – 04/03/2011 od 11:40 min.

III. medzinárodné interpretačné dni gitarovej hudby 04-06/06/2011

TV-VIO-BS shot – 17/06/2011 od 10:00 min.- Seminár Matematika a hudba.