Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. – predsedkyňa

Členovia
Mgr. Nadežda Babiaková
Ing. Juraj Čabák
Ing. Ľudovít Kaník
Mgr. Jana Valašťanová