Prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. – rektor
a garant študijného programu

Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. – riaditeľka Centra pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy a garantka študijného programu
doc. Mgr. Ján Gréner, ArtD.– prorektor pre štúdium
doc. Dr. Peter Šidlík, PhD. – prorektor pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy

Mgr. Jana Valašťanová – kancelárka