Accreditation

State Approval
The rights to award the degree of Bachelor (Bc.)
Accreditation_Bc_Music Performance and Theory_full time study
Accreditation_Bc_Music Performance and Theory_part time study
Accreditation_Bc_Music Composition and Theory_full time study
Accreditation_Bc_Music Composition and Theory_part time study

The rights to award the degree of Master of Art (Mgr.art.)
Accreditation_Mgr.art_Music Performance and Theory_full time study
Accreditation_Mgr.art_Music Performance and Theory_part time study
Accreditation_Mgr.art_Music Composition and Theory_full time study
Accreditation_Mgr.art_Music Composition and Theory_part time study

Internal Directives

Directive_tuition and fees_2016_2017
Directive_tuition and fees_2017_2018
Directive_tuition and fees_SPS_2016_2017
Directive_tuition and fees_SPS_2017_2018

Study Regulations

Študijný poriadok_HUAJA BS
Smernica o školnom a poplatkoch_2017_2018Štipendijný-poriadok1.pdf’>Štipendijný poriadok

ECTS_sprievodca

Laws

Zakon o VŠ
Vyhláška MŠVVŠ SR_záverečné práce

Annual Reports

2011
HUAJA_Vyrocna sprava_2011
Príloha_Publikačná a vedecká činnosť 2011 CREPC_ CREUC
2012
Výročná správa o činnosti_2012
Výročná správa_2012_príloha 1
Výročná správa_2012_príloha 2
Výročná správa o činnosti_2012_tabuľková príloha
Výročná správa o hospodárení
2013
Výročná správa o činnosti
Výročná správa o činnosti_príloha
Výročná správa o hospodárení
2014
HUAJA_vyrocna sprava o cinnosti_2014
HUAJA_vyrocna_sprava_o cinnosti_2014
HUAJA_vyrocna sprava o hospodareni_2014
2015
HUAJA_výročná_správa_o_činnosti_2015
HUAJA_výročná_správa_o činnosti_tabuľková príloha_2015
HUAJA_výročná_správa_o hospodárení_2015
Príloha_1_CREPC_2015
Príloha_2_CREUC_2015
2016
HUAJA_Výročná správa o činnosti_2016
HUAJA_Výročná správa o činnosti_tabulkova priloha_2016
HUAJA_Výročná správa o hospodárení_2016
Príloha 1_CREPC_2016
Príloha 2_CREUC_2016

Others

Fonotéka HUAJA
Dizajn manuál HUAJA