Accreditation

The rights to award the degree of Bachelor (Bc.)
The rights to award the degree of Master of Art (Mgr.art.)
More information:

Internal Directives

Vnútorný systém zabezpečenia kvality
Directive_tuition and fees_2018_2019
Supplement to the Directive_tuition and fees_2018_2019
Directive_tuition and fees_2019_2020
Directive_tuition and fees_SPS_2018_2019
Directive_tuition and fees_SPS_2019_2020

Study Regulations
Laws

Zakon o VŠ
Vyhláška MŠVVŠ SR_záverečné práce

Annual Reports

2011
HUAJA_Vyrocna sprava_2011
Príloha_Publikačná a vedecká činnosť 2011 CREPC_ CREUC
2012
Výročná správa o činnosti_2012
Výročná správa_2012_príloha 1
Výročná správa_2012_príloha 2
Výročná správa o činnosti_2012_tabuľková príloha
Výročná správa o hospodárení
2013
Výročná správa o činnosti
Výročná správa o činnosti_príloha
Výročná správa o hospodárení
2014
HUAJA_vyrocna sprava o cinnosti_2014
HUAJA_vyrocna_sprava_o cinnosti_2014
HUAJA_vyrocna sprava o hospodareni_2014
2015
HUAJA_výročná_správa_o_činnosti_2015
HUAJA_výročná_správa_o činnosti_tabuľková príloha_2015
HUAJA_výročná_správa_o hospodárení_2015
Príloha_1_CREPC_2015
Príloha_2_CREUC_2015
2016
HUAJA_Výročná správa o činnosti_2016
HUAJA_Výročná správa o činnosti_tabulkova priloha_2016
HUAJA_Výročná správa o hospodárení_2016
Príloha 1_CREPC_2016
Príloha 2_CREUC_2016
2017
HUAJA_Výročná správa o činnosti_2017
HUAJA_Výročná správa o činnosti_tabuľková príloha_2017
HUAJA_Výročná správa o hospodárení_2017
Príloha 1_CREPC_2017
Príloha 1_CREUC_2017

Others

Fonotéka HUAJA
Dizajn manuál HUAJA