Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Odborná vysoká škola

Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 44 479 611 DIČ:202 270 79 29

Číslo účtu:
FIO banka
IBAN/BIC: SK8483300000002600793912
SWIFT: FIOZSKBA

Kontaktné osoby:

Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.
Prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
Mgr. Jana Valašťanová
Klaudia Ivašková

www.huaja.org info@huaja.org
tel: 00421 45 2901 206; 00421 905 520 508