Prihlaska_Bc. studium_2019
Prihlaska_Mgr.art. studium_2019
Prihlaska_ArtD. studium_2019

V kolonke Študijný program a forma štúdia v Prihláške na VŠ štúdium vyberte daný študijný program a napíšte špecializáciu (napr. konkrétny nástroj alebo spev, vážna, resp. jazzová hudba, kompozícia, resp. aranžmány a jazzová kompozícia)

Pokyny k prihláške na VŠ štúdium
Prihláška na štátne skúšky

Prihláška na prípravný kurz

Prihláška na prípravný semester

Prihláška na kurz

Prihláška_DPŠ
Prihláška na záverečné skúšky DPŠ

Potvrdenie o návšteve školy
Potvrdenie o návšteve DPŠ
Potvrdenie o ukončení štúdia

Životopis_CV

Prihlášky na VŠ štúdium (riadne vyplnené, spolu s prílohami) posielajte poštou na:
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica

Viac informácii v sekcii Pokyny na prijímacie pohovory

Ostatné prihlášky odosielajte na:
so@huaja.org
info@huaja.org