Študijné programy: I. stupeň – Bc. štúdium
Prijímacie pohovory 50,- €
Prípravný kurz na PP 120,- €
Preskúšanie pred prijímacími skúškami 20,- €
Zápisné 80,- €
Školné podľa aktuálnej Smernice o školnom a poplatkoch Dokumenty
Študijné programy: II. stupeň – Mgr.art. štúdium
Prijímacie pohovory 50,- €
Prípravný kurz na PP 120,- €
Preskúšanie pred prijímacími skúškami 20,- €
Zápisné 80,- €
Školné podľa aktuálnej smernice o poplatkoch Dokumenty

Informácie o akreditovaných štúdijných programoch

Doplňujúce pedagogické štúdium DPŠ

Poplatky spojené so štúdiom DPŠ obsahuje Smernica o poplatkoch k DPŠ
Dokumenty

Doplňujúce predagogické štúdium 350,- €/semester

Informácie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu

Spôsob úhrady poplatkov

Poplatky môžete uhradiť v hotovosti na študijnom oddelení alebo bankovým prevodom na účet:
HUDOBNA A UMELECKA AKADEMIA JANA ALBRECHTA BANSKA STIAVNICA
BOTANICKA 354/2, 969 01 BANSKA STIAVNICA, SLOVENSKO
Banka: FIO Banka Adresa: Národná 6, 974 01 Banská Bystrica
IBAN/BIC: SK8483300000002600793912
SWIFT: FIOZSKBA
Ohľadom variabilného symbolu nás prosím kontaktujte: info@huaja.org