Študijné programy: I. stupeň – Bc. štúdium
Prijímacie pohovory 50,- €
Prípravný kurz na PP 120,- €
Preskúšanie pred prijímacími skúškami 20,- €
Zápisné 80,- €
Školné podľa aktuálnej Smernice o školnom a poplatkoch Dokumenty
Študijné programy: II. stupeň – Mgr.art. štúdium
Prijímacie pohovory 50,- €
Prípravný kurz na PP 120,- €
Preskúšanie pred prijímacími skúškami 20,- €
Zápisné 80,- €
Školné podľa aktuálnej smernice o poplatkoch Dokumenty

Informácie o akreditovaných štúdijných programoch

DPŠ

Smernica o poplatkoch k DPŠ

Doplnkové predagogické štúdium 350,- €/semester

Informácie o doplnkovom pedagogickom štúdiu

Spôsob úhrady poplatkov

Poplatky môžete uhradiť v hotovosti na študijnom oddelení
alebo bankovým prevodom na účet:
HUDOBNA A UMELECKA AKADEMIA JANA ALBRECHTA BANSKA STIAVNICA,S.R.O.
BOTANICKA 354/2
969 01 BANSKA STIAVNICA, SLOVENSKO

Banka: FIO Banka
Adresa: Národná 6, 974 01 Banská Bystrica
IBAN/BIC: SK8483300000002600793912
SWIFT: FIOZSKBA

Ohľadom variabilného symbolu nás prosím kontaktujte:
info@huaja.org