Kontakt

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, odborná vysoká škola
Botanická 354/2 969 01 Banská Štiavnica Slovensko
so@huaja.org
+421 948 344 711
+421 45 2901 206

Informácie o zápise

Milí študenti a prijatí uchádzači,
zápis do prvých a vyšších ročníkov akreditovaných študijných programov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia sa uskutočňuje v súlade s harmonogramom na príslušný akademický rok v budove školy na Botanickej 2 v Banskej Štiavnici

Na zápis je potrebné priniesť:

 • Občiansky preukaz
 • Výkaz o štúdiu na vysokej škole (Index)
 • ISIC preukaz, resp. Preukaz externého študenta HUAJA
 • zápisné do prvého  roč. vo výške 110 € v hotovosti, prípadne do dátumu zápisu uhradiť platobným prevodom na účet školy
 • zápisné do vyššieho  roč. vo výške 80 € v hotovosti, prípadne do dátumu zápisu uhradiť platobným prevodom na účet školy
 • školné vo výške 2500 € pre bakalárske študijné programy alebo 3500 € pre magisterské študijné programy v hotovosti, prípadne do dátumu zápisu  uhradiť platobným prevodom na účet školy (Pozor Zmena Bankového spojenia školy)
 • Poplatky môžete uhradiť v hotovosti na študijnom oddelení
  alebo bankovým prevodom na účet:
  Banka: FIO Banka
  Adresa: Národná 6, 974 01 Banská Bystrica
  IBAN/BIC: SK8483300000002600793912
  SWIFT: FIOZSKBA

 • Pri platbách na účet každý študent uvádza vlastný variabilný symbol:

Pri platbách na účet prosím nespájajte platby za zápisne a školné (prípadne iné) do jednej platby a do správy pre prijímateľa uveďte účel napr. zápis 2015/16, školné 2015/16a pod. Pri platbe na účet prineste do dátumu zápisu potvrdenie o prevode z banky či internetbankingu prípadne zašlite mailom na so@huaja.org

 • Do druhého ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia  budú zapísaní tí študenti, ktorí dosiahli v prvom ročníku požadovaných minimálne 50 kreditov.
 • Do tretieho ročníka bakalárskeho štúdia  budú zapísaní tí študenti, ktorí dosiahli v druhom ročníku požadovaných minimálne 110 kreditov.
  • Študijné plány so zoznamom predmetov nájdete na webovom sídle školy:
   Študijné plány
  • Študenti, ktorí potrebujú potvrdenie o návšteve školy, nájdu príslušné tlačivo v sekcii
   Formuláre
   Vyplnené tlačivo prinesú na zápis na potvrdenie študijnému oddeleniu HUAJA. Ostatné potvrdenia o návšteve školy si študent zabezpečí sám a taktiež vyplnené predloží na potvrdenie študijnému oddeleniu HUAJA. Potvrdenia vystavované študijným oddelením mimo termín zápisu sú spoplatňované podľa príslušnej smernice.

Prajeme Vám mnoho študijných a umeleckých úspechov v novom akademickom roku.