V tejto rubrike venuje Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica pozornosť významným osobnostiach minulosti i súčasnosti, ktorí sú s jej obsahom, zameraním a činnosťami spojení.

Ján Albrecht

Garanti:

prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. –  pre študijný program Hudobná teória a interpretácia
prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. –  pre študijný program Hudobná teória a tvorba

Pedagógovia:

Personálne zabezpečenie

 

Spolupracovníci

Ferraro Fabrizio
Kováč Klaudius
Ragan Robo
Solárik Peter
Wright Elly
Benčík Juraj
Ágoston Béla

Priatelia

Priatelia cez facebook

http://www.facebook.com/pages/Hudobn%C3%A1-a-umeleck%C3%A1-akad%C3%A9mia-J%C3%A1na-Albrechta-Bansk%C3%A1-%C5%A0tiavnica/122867711074379?ref=ts&fref=ts

Remeň Viktor