Prof. PhDr. Egon Krák, PhD. – rektor
 
Profesijný životopis rektora
 
 
 

Kontakt

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta
Banská Štiavnica, odborná vysoká škola

Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko

rektor@huaja.org

tel 00421 45 2901 206
tel 00421 948 503 178