V súčasnosti HUAJA BS ponúka dva akreditované bakalárske programy a dva akreditované magisterské programy v odbore:
2.2.3 Hudobné umenie v dennej a externej forme:

Bc. ŠP
1. Hudobná interpretácia a teória (HIT)
2. Hudobná tvorba a teória (HTT)

Mgr.art. ŠP
1. Hudobná interpretácia a teória (HIT)
2. Hudobná tvorba a teória (HTT)

Štúdium na HUAJA_akreditované študijné programy

Školné na Bc. a Mgr.art. štúdium podľa aktuálnej smernice o poplatkoch viď: dokumenty

Viac info:
info@huaja.org