Predsedkyňa AS | Kancelárka VŠ | Členka správnej rady HUAJA
 
 
 
@      valastanova@huaja.org
tel     00421 908 283 741
 


Contact

Jan Albrecht Music and Art Academy
Banská Štiavnica

Odborná vysoká škola

Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko
@      valastanova@huaja.org
tel     00421 908 283 741[/wptabcontent][/wptabs]