Umelecké a vedecké aktivity
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica pravidelne organizuje početné aktivity s medzinárodnou účasťou:
Umelecké a vedecké aktivity HUAJA 2009-2012
Umelecká a publikačná činnosť 2006-2011

Centrum pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy (CVVUV)
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica kladie dôraz na vývoj a výskum v oblasti umenia a umenovedeckých disciplín, ktorý bude koordinovaný excelentným pracoviskom Centrum pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy. Zriadené Centrum pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy (Zriaďovací dekrét) je zamerané na riešenie výskumných úloh podľa potrieb jednotlivých špecializácií. Výsledky sú prezentované v podobe umeleckých výstupov (koncertov, kultúrnych podujatí), seminárov, konferencií, workshopov s medzinárodnou účasťou a tiež publikovaných výstupov (knihy, zborníky, katalógy, CD, DVD, notoviny a pod.).
Významnou možnosťou transferu výsledkov výskumu v oblasti umenia a vedy bude vytvorenie priestoru pre ďalšie vzdelávanie atraktívnymi formami s účasťou významných medzinárodne uznávaných osobností.

Aktivity Centra pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy:
Publikačná činnosť 2011-2012_CREPC
Umelecká činnosť 2011-2012_CREUC
Umelecká činnosť_2013 CREUC
Publikačná činnosť_2013 CREPC
Umelecká činnosť_2014 CREUC
Publikačná činnosť_2014 CREPC
Umelecká činnosť_2015_CREUC
Publikačná činnosť_2015_CREPC
Umelecká činnosť_2016_CREUC
Publikačná činnosť_2016_CREPC

Edičné oddelenie
HUAJA disponuje Edičným oddelením (vzniklo 11. 10. 2011), ktoré systematicky pripravuje a realizuje plán edičnej činnosti.
Edičná činnosť_2011_2018

Aktivity HUAJA
Umelecké, vedecké a vzdelávacie aktivity HUAJA

Iné aktivity:
Popri aktivitách Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Abrechta Banská Štiavnica pedagógovia participujú ako umelci a vedci na viacerých významných domácich a zahraničných podujatiach.

Editorial work
Edičná činnosť_2011_2018

Activities HUAJA
Umelecké, vedecké a vzdelávacie aktivity HUAJA