KoncertyConcerts

Koncerty

Srdečne vás pozývame na aktuálne koncerty Koncert v spolupraci s festivalom Zvuk for Štiavnica Bc_Koncert_program_31_5_2017_13.30 *********************************************************** Bc_Koncert_program_20_5_2017_15.00 Bc_Koncert_program_20_5_2017_16.00 Bc_Koncert_program_20_5_2017_17.00 Bc_Koncert_program_13_5_2017 Bc_Koncerty_program_6_5_2017 Zborový koncert OMNIA_program_7. 5. 2017_18.00 *********************************************************** Srdečne Vás pozývame na decembrové koncerty Koncert_10.12. 2016_16. hod HUAJA_koncert BS_15_12_2016 Adventny koncert_17. 12. 2016_17. hod *********************************************************** Koncert_04.12. 2016_16. hod Srdečne Vás pozývame...
SCHEMNITIENSIS - medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS - International Music Festival

SCHEMNITIENSIS – medzinárodný hudobný festival

Pozývame Vás na každoročné podujatie našej akadémie 6. Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS 2017 Koncert v spolupraci s festivalom Zvuk for Štiavnica Bc_Koncert_program_31_5_2017_13.30 *********************************************************** Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy v rámci festivalu SCHEMNITIENSIS výtvarného umelca Arpáda Pála, 20. 5. 2017, 15:00 Koncertná sieň HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica Bc_Koncert_program_20_5_2017_15.00 Bc_Koncert_program_20_5_2017_16.00...
2 %2 %

2 %

Vážení sponzori, milí priatelia, ďakujeme Vám za doterajšiu podporu, ktorá nám prostredníctvom OZ Štiavnické múzy umožňuje realizovať niektoré umelecké aktivity v Banskej Štiavnici v spolupráci s našou Hudobnou a umeleckou akadémiou Jána Albrechta. Budeme veľmi radi, ak aj v tomto roku prostredníctvom Občianskeho združenia “Štiavnické múzy” podporíte našu umeleckú a...
Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hryInternational Days of Classical Guitar Performance

Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry

Pozývame Vás na každoročne organizované podujatie 9. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY 8. – 10. júna 2017 Program Gitarove dni 2017 CENA_PRICE HUAJA_JAMAA 2017 Prihláška_Gitarové dni 2017 ***************************************** Program_Gitarové dni 2016 Pridružená akcia: William Feasley (USA)_gitarový recitál_28_06_2016 William Feasley_workshops_28_06_2016 V prípade záujmu zúčastniť sa aktívne alebo pasívne celého alebo...
Deň otvorených dveríDoors Open Day

Deň otvorených dverí

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí! 18. 03. 2017; 14:00 – 17:00 Radi Vás privítame na našej akadémii na Botanickej 2, Banská Štiavnica a poskytneme Vám informácie o akreditovaných bakalárskych a magisterských programoch a ďalších súčasných i pripravovaných formách štúdia. Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás!
Akreditované bakalárske a magisterské programyAccredited Bachelor and Master Study Programmes

Akreditované bakalárske a magisterské programy

1. Hudobná teória a interpretácia 2. Hudobná teória a tvorba Denná a externá forma štúdia 1. Music Theory and Performance 2. Music Theory and Composition Daily and external form of study
Pokyny na prijímacie pohovoryEntrance Exam: Information

Pokyny na prijímacie pohovory

Prijímacie pohovory pre akademický rok 2016/2017 Bakalárske a magisterské študijné programy v študijnom odbore: 2.2.3 Hudobné umenie Názov študijného programu Forma štúdia Dĺžka štúdia 1 Hudobná interpretácia a teória (HIT) – Bc. štúdium denná 6 semestrov (3 roky) 2 Hudobná interpretácia a teória (HIT) – Bc. štúdium externá 8 semestrov...
Doplňujúce pedagogické štúdiumSupplementary Pedagogical Study

Doplňujúce pedagogické štúdium

Ponúkame doplňujúce
pedagogické štúdium (DPŠ)
ku stredoškolskému
a bakalárskemu diplomuWe offer the Supplementary Pedagogical Study to the Bachelor Study Programmes
KurzyCourses

Kurzy

Ponúkame hudobné a výtvarné kurzov pre všetky vekové kategórie, aj pre začiatočníkov!We offer music and fine art courses for all age groups and for beginners too!
Latest entries