KoncertyConcerts

Koncerty

Srdečne Vás pozývame na workshopy a klavírny recitál Wojciecha Waleczka 13. 10. 2018 Waleczek_workshopy a koncert_13.10.2018_13.00_15.30 Waleczek CV ENG 2018 *********************************************************** Srdečne Vás pozývame na koncert v rámci BHS 30. 9. 2018, 16:00 p.m., kde zaznie premiéra rektora HUAJA Egona Kráka *********************************************************** Srdečne Vás pozývame na gitarový recitál – Sándor...
SCHEMNITIENSIS - medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS - International Music Festival

SCHEMNITIENSIS – medzinárodný hudobný festival

Pozývame Vás na každoročné podujatia našej akadémie 7. Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS 2018 Srdečne Vás pozývame na Orchestrálny koncert 14. 7. 2018, 15:30, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica Program_koncert_14. 7. 2018 *********************************************************** Srdečne Vás pozývame na gitarový recitál – Sándor PAPP (HU) 2. 6. 2018, 17:00, HUAJA, Botanická 2,...
Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hryInternational Days of Classical Guitar Performance

Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry

Pozývame Vás na každoročne organizované podujatie 10. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY 7. – 9. jún 2018 Program_Gitarove dni 2018 Prihláška_Gitarove dni 2018 Hlavný organizátor podujatia: doc. Mgr.art. Adam Marec, ArtD. Viac informácií na info@huaja.org ***************************************** Pozývame Vás na každoročne organizované podujatie 9. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY...
Deň otvorených dveríDoors Open Day

Deň otvorených dverí

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí! 19. 5. 2018; 14:00 – 17:00 Radi Vás privítame na našej akadémii na Botanickej 2, Banská Štiavnica a poskytneme Vám informácie o akreditovaných bakalárskych a magisterských programoch a ďalších súčasných i pripravovaných formách štúdia. Srdečne pozývame a tešíme sa na Vás!
Stanovisko HUAJA

Stanovisko HUAJA

Hudobná a umelecká akadémia podporuje Stanovisko SRK Stanovisko SRK
Pokyny na prijímacie pohovoryEntrance Exam: Information

Pokyny na prijímacie pohovory

Prijímacie pohovory Bakalárske a magisterské študijné programy v študijnom odbore: 2.2.3 Hudobné umenie Názov študijného programu Forma štúdia Dĺžka štúdia 1 Hudobná interpretácia a teória (HIT) – Bc. štúdium denná 6 semestrov (3 roky) 2 Hudobná interpretácia a teória (HIT) – Bc. štúdium externá 8 semestrov (4 roky) 1 Hudobná...
Akreditované bakalárske a magisterské programyAccredited Bachelor and Master Study Programmes

Akreditované bakalárske a magisterské programy

1. Hudobná interpretácia a teória 2. Hudobná tvorba a teória Denná a externá forma štúdia 1. Music Theory and Performance 2. Music Theory and Composition Daily and external form of study
Doplňujúce pedagogické štúdiumSupplementary Pedagogical Study

Doplňujúce pedagogické štúdium

Ponúkame doplňujúce
pedagogické štúdium (DPŠ)
ku stredoškolskému
a bakalárskemu diplomuWe offer the Supplementary Pedagogical Study to the Bachelor Study Programmes
KurzyCourses

Kurzy

Ponúkame hudobné a výtvarné kurzov pre všetky vekové kategórie, aj pre začiatočníkov!We offer music and fine art courses for all age groups and for beginners too!
Latest entries