KoncertyConcerts

Concerts

We intive you cordially to the Advent and Chrismas concerts of JAMAA students 15/12/2018, 4:30 p.m. and 6:00 p.m. *********************************************************** We intive you cordially to the workshops and piano concert of Wojciech Waleczek 13/10/2018 Waleczek_workshopy a koncert_13.10.2018_13.00_15.30 Waleczek CV ENG 2018 *********************************************************** We intive you cordially to the Guitar Recital...
Deň otvorených dveríDoors Open Day

Doors Open Day

We invite you cordially to the DOORS OPEN DAY! 24/11/2018, 02:00 – 05:00 p.m. We offer you the information abour our bachelor (Bc.) and master (Mgr.art) study programmes in classical and jazz music and other forms of study.
SCHEMNITIENSIS - medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS - International Music Festival

SCHEMNITIENSIS – International Music Festival

We invite you to the 7th Annual International Music Festival SCHEMNITIENSIS organized by our Academy *********************************************************** We invite you cordially to the workshop and Piano recital 13/10/2018, 3:00 p.m., ZUŠ, Nám. Sv. Trojice 4, Banská Štiavnica 13. 10. 2018 Klavírny recitál Wojciech Waleczek *********************************************************** We invite you cordially to the...
Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hryInternational Days of Classical Guitar Performance

International Days of Classical Guitar Performance

We Invite you to the concerts of the 10th INTERNATIONAL FESTIVAL CLASSICAL GUITAR PERFORMANCE 7. 6. 2018 Program – koncert laureátov 2018 8. 6. 2018 Program Alberto Mesirca 9. 6. 2018 Program Antal Pusztai ***************************************** We invite you to yearly organized event 10th International Days of Classical Guitar Performance 07...
Pokyny na prijímacie pohovoryEntrance Exam: Information

Entrance Exam: Information

Entrance Exams Bachelor and Master Study Programmes 2.2.3 Music Study Programme Study Lengh 1 Music Performance and Theory (MPT) – Bc. study full-time 6 semesters (3 years) 2 Music Performance and Theory (MPT) – Bc. study part-time 8 semesters (4 years) 1 Music Composition and Theory (MCT) – Bc. study full-time 6...
Stanovisko HUAJA

Stanovisko HUAJA

Hudobná a umelecká akadémia podporuje Stanovisko SRK Stanovisko SRK
Akreditované bakalárske a magisterské programyAccredited Bachelor and Master Study Programmes

Accredited Bachelor and Master Study Programmes

1. Hudobná interpretácia a teória 2. Hudobná tvorba a teória Denná a externá forma štúdia 1. Music Theory and Performance 2. Music Theory and Composition Daily and external form of study
Doplňujúce pedagogické štúdiumSupplementary Pedagogical Study

Supplementary Pedagogical Study

Ponúkame doplňujúce
pedagogické štúdium (DPŠ)
ku stredoškolskému
a bakalárskemu diplomuWe offer the Supplementary Pedagogical Study to the Bachelor Study Programmes
KurzyCourses

Courses

Ponúkame hudobné a výtvarné kurzov pre všetky vekové kategórie, aj pre začiatočníkov!We offer music and fine art courses for all age groups and for beginners too!
Latest entries