Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry

11. ročník festivalu a workshopov Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry v Banskej Štiavnici

Banská Štiavnica sa v dňoch 6. až 8. júna 2019 už po jedenásty rok stala dejiskom gitarového kultúrneho podujatia Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry (festival a vzdelávacie aktivity), podporeného finančnými zdrojmi významných inštitúcií, akými je Fond na podporu umenia a program Európskej únie Erasmus+.

Hlavným organizátorom je Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, hlavným partnerom Fond na podporu umenia a spoluorganizátorom Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Umeleckým riaditeľom podujatia je úspešný gitarista a pedagóg docent Adam Marec. Organizačnú stránku podujatia zabezpečuje Mgr. Andrea Martináková.

Významnou zložkou Interpretačných dní klasickej gitarovej hry sú každoročne večerné koncerty.
Tento ročník sa koncerty odohorávali v Kultúrnom centre v Banskej ŠtiavniciProgram koncertov bol dramaturgicky rôznorodý. Umelci uviedli  diela gitarových autorov od starších  historických období až po súčasnosť, pričom zaznela aj ľudová portugalská hudba, filmová a populárna hudba v gitarovej úprave.

Na prvom koncerte (6. 6. 2019) sa predstavil maďarský gitarista Sándor Papp, pedagóg ktorý (pôsobí na hudobných akadémiách v Debrecíne a Miškolci) a je organizátorom gitarového festivalu v Gyöngyösi (Maďarsko).

Na úvod zahral skladbu Suite Hommage a Goldoni maďarského skladateľa Barnu Kovátsa, ktorá vychádza z maďarskej ľudovej hudby. Jednotlivé časti suity boli miniatúrami s názvom ako napr. intermezzo, preludium, taliansky tanec tarantela či siciliana. Rytmická štruktúra však tieto tance nevystihovala, skôr sme počuli maďarský ľudový čardáš. Pappovu interpretáciu charakterizovala vyrovnaná technická úroveň, napr. pekne znejúce tremolo a arpeg-gio v skladbe Stele and Dervish Phillipa Houghtona, inšpirované hudbou country. Maďarský skladateľ Sándor Suba  v skladbe pre gitaru Debreceni Anzix použil mnohé hudobné prvky latinskoamerických krajín, napr. synkopické rytmy samby a bossy. Na koncerte zaznela tiež skladba Nicolu Starcevica Asiana – technicky   náročná náladová skladbička s typickou  balkánskou energickosťou, striedavými taktovými zmenami pravidelného a nepravidelného rytmu s komplikovaným 7-dobovým a iným metrom, čo je dané aj faktom, že autor tejto skladby je gitarista a člen známeho srbského zoskupenia Trio Balcan Strings: Starcevic. Sándor Papp na záver zahral známu skladbu Sonatina argentínskeho skladateľa Jorgeho Morela s výbornou technickou a výrazovou ľahkosťou a presným interpretačným zámerom, ktorá bola vynikajúcim dramaturgickým vyvrcholením tohto koncertu.

Na prvom koncerte (6. 6. 2019) sme mohli vidieť aj  mladých talentovaných gitaristov – laureáti gitarových súťaží zo Slovenska, Česka a Maďarska: Jakub Karpiš, Ján Čonka a Janka Csiki

Ján Čonka​

Jaku Karpiš​

Janka Csiki​

Druhý deň (7. 6. 2019) koncert začala Julia Żarnowska, študentka hry na gitare u Mareka Nosala na Hudobnej akadémii v Katoviciach. Żarnowska je víťazkou viacerých gitarových  súťaží a nedávno sa stala držiteľkou hlavnej  ceny na Medzinárodnej gitarovej súťaži v Katoviciach. Odmenou za získanú cenu bolo pozvanie a jej účasť na Gitarových dňoch v Banskej Štiavnici.

Koncert uviedla skladbou F. Schuberta Lob der Tränen, v ktorej vystihla romantický hudobný štýl subtílne zdôrazňovaným špecifickým znením gitary. Jej hra sa vyznačovala veľmi pekným tónom. Sonata Omaggio a Boccherini (M. Castelnuovo  Tedesco) bola zahraná esteticky vyvážene (najmä jej druhá časť) s príznačnou ornamentikou z čias hudobného klasicizmu. Obzvlášť zaujal majstrovský spôsob zakomponovania hudby Bocceriniho do tohto diela, vytvoreného autorom 20. storočia. Hudobnou špecialitou programu bola pieseň poľského národného skladateľa, autora poľských národných opier s vlasteneckou tematikou Stanisława Moniuszka. Pieseň Złota rybka v úprave pre gitaru vyznela nádherne. Na záver nemohla chýbať hudba zlatého veku gitary: vypočuli sme si skladbu M. Giulianiho Rossiniana č. 2 (Rossiniane – cyklus šiestich skladieb, 1820 – 1828), čo je virtuózna skladba čerpajúca z početných techník gitarovej hry, ktoré Julia Żarnowska zvládla bravúrne

Druhý deň 7.6.2019 sme mali  možnosť vidieť aj Gitarový recitál portugalských umelcov Duo ArtDan (Artur Caldeira a Daniel Paredes) ktorý bol veľmi zaujímavý aj zohraným vzťahom medzi pedagógom a jeho talentovaným študentom.

Artur Caldeira a Daniel Paredes

Artur Caldeira a Daniel Paredes

V prvej časti zazneli diela z obdobia hudobného klasicizmu. Skladbu LʼEncourage-ment, op. 34 zahrali výborne a precízne, pričom hra Artura Caldeira bola  zvukovo farebnejšia a odlišovala sa od dynamiky Daniela Paredesa. V interpretácii dvoch Scarlattiho diel – Sonata K. 173Sonata K. 380 bolo duo skvele hudobne zosúladené a výborne imitovalo čembalovú (clavecinovú) techniku na gitare. Typicky známa portugalská muzikalita najlepšie zaznela v portugalských populárnych piesňach na záver prvej časti koncertu. V druhej časti koncertu umelci prepojili klasickú gitaru s portugalskou. Artur Caldeira sa predstavil ako vynikajúci interpret na portugalskej gitare a Daniel Paredes dopĺňal jeho hru na klasickej gitare. Koncert nám priblížil tradičnú portugalskú hudobnú kultúru a ľudové umenie. Koncert dua bol hlbokým emocionálnym zážitkom. Hudba s portugalskou gitarou bola výpoveďou o minulosti tohto národa a o hre na tomto nástroji sme sa viac dozvedeli na prednáške Artura  Caldeiru.

Záverečný koncert podujatia (8. 6. 2019) nám priniesol viaceré hudobné zážitky. Na gitarovom recitáli Pełech & Horna Guitar Duo (Krzysztof Pełech a Robert Horna) sa  poľskí umelci prezentovali predovšetkým ako klasickí gitaristi. Krzysztof Pełech patrí k významným osobnostiam gitarovej hry. Už ako dieťa prejavil výnimočné nadanie a v mladosti začal svoju umeleckú kariéru. Robert Horna je výborný gitarista v oblasti vážnej hudby, ale je tiež známy svojou jazzovou improvizáciou. Obaja pedagogicky pôsobia a zároveň organizujú gitarové podujatia vo Vroclave (Wrocław).

 Robert Horna a Krzysztof Pełech

Robert Horna a Krzysztof Pełech

Koncert bol prierezom od jazzovej hudby cez argentínske tango, hudbu latinsko-americkej samby až po rockovú hudbu, čo je pre klasického gitaristu takzvanou obrátenou stranou mesiaca. Klasické gitarové vzdelanie však týmto dvom sympatickým umelcom umožnilo, že ich interpretácia uvedených skladieb znela lepšie ako v origináli. Na koncerte zazneli skladby hlavne v ich vlastnej úprave, pričom hrali na ozvučených gitarách.

Ďalšou významnou častou Interpretačný dni klasickej gitarovej hry sú  individuálne majstrovské kurzy a prednášky.
Majstrovské kurzy skúsených umelcov a pedagógov, ktoré paralelne viedli viacerí lektori v priestoroch HUAJA, sú vždy veľkým prínosom nielen pre študentov, ale aj pre učiteľov a interpretov. Zhrnúť intenzívne niekoľkohodinové individuálne vyučovanie študentov na krátkej ploche jednej recenzie je takmer nemožné, dovoľte teda poskytnúť len stručné postrehy.

Profesor Jozef Zsapka, zakladateľ profesionálnej výučby klasickej gitarovej hry na Slovensku, je legendou gitarového umenia. Pedagogicko-umelecká skúsenosť, dlhoročné pôsobenie na umeleckých gitarových scénach a pedagogická prax sa zúročili v jeho individuálnom vyučovaní zúčastnených mladých umelcov na kurzoch v Banskej Štiavnici. Množstvo osobných príkladov z vlastnej interpretácie skladieb, či prerozprávané zážitky sú často veľmi dôležitou inšpiráciou v umeleckej tvorbe pre mladých gitaristov.

Miloš Slobodník pracoval so študentami nad rytmickou dôslednosťou a hudobným výrazom skladieb, ktoré študujú a interpretujú, s metodicky až očarujúcou pedagogickou bravúrou. Napriek svojmu mladému veku má výborný pedagogický prístup, bohaté hudobné vedomosti a originálnu hudobnú muzikalitu.

Portugalec Artur Caldeira, ktorý je vynikajúci pedagóg (pôsobí na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo Porto), sa vo vyučovaní veľmi systematicky zameriaval hlavne na umelecký výraz a jemné kontrastovanie hudobných dynamických odtieňov.

Poľskí gitaristi a pedagógovia Krzysztof Pełech (pôsobí na Hudobnej akadémii v Bydgoszczi) a Robert Horna (pôsobí na Hudobnej akadémii v Gdansku) predviedli na majstrovských kurzoch metodiku gitarovej výučby tzv. Poľskej gitarovej školy, ktorú reprezentuje komplexná interpretácia od počiatku, t. j. práca vo formovaní pekného tónu gitaristu (nielen precízne tvarovanie nechtov gitaristov pred hrou), učenie sa vnútornej predstavivosti tvorby tónu, ďalej uvedomelá interpretácia hudobného textu, prstokladu, rytmických hodnôt a sledovanie harmonických súvislostí. Nastal prípad, že hľadanie pekného znenia tónu a spôsob tvarovania, podotýkam, len jedného daného tónu v hre študentky na hodine u Roberta Hornu trvalo celú vyučovaciu hodinu, čo vyvolalo údiv u ostatných poslucháčov kurzu.

Sándor Papp sa preukázal svojimi interpretačnými skúsenosťami a počas vyučovania vyhľadával tie najvhodnejšie riešenia, aby pomohol študentom zvládnuť napr. komplikovaný prstoklad. Trpezlivo s pedagogickým citom zvládal prekážky gitarovej mládeže.

Výnimočnou udalosťou bola prednáška Jána Králika, gitaristu a skladateľa väčšinou diel pre gitaru, ktorú venoval svojej nedávno skomponovanej zbierke s názvom Pieces pre gitaru, ktorá obsahuje 12 skladbičiek. V jednej z nich vychádza zo známych etud Heitora Villa-Lobosa, pričom Králik sa vo svojom cykle podobne ako Villa-Lobos venuje jednotlivým technickým problémom a použil v ňom schémy napr. akordových  prstokladov pre obe ruky, schémy arpeg-gia a podobne. Potešujúci je fakt, že gitara inšpiruje viacerých skladateľov k tvorbe skladieb pre tento nástroj.

Zaujímavá bola aj prednáška Artura Caldeiru na tému Guitarra portuguesa, ktorú možno pokladať skôr za pokračovanie jeho koncertného vystúpenia. Caldeira v nej prezentoval historický pôvod vzniku portugalskej gitary, pričom nám počas prednášky svojou hrou priblížil kultúru Portugalska. Potvrdila sa tak výnimočnosť muzikality a hudobného nadania Portugalcov. Na tejto prednáške bolo zjavne vidieť a cítiť, že hudba pre portugalský národ je ich celoživotnou doménou.

 Individuálne majstrovské kurzy a prednášky.

Pozývame Vás na každoročne organizované podujatie 10. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY predpokladaný termín 7. – 10. júna 2018 Hlavný organizátor podujatia: doc. Mgr.art. Adam Marec, ArtD. Viac informácií na info@huaja.org ***************************************** Pozývame Vás na každoročne organizované podujatie 9. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY 8. – 10. júna 2017 Yorgos Nousis Gitarový recitál_9.6.2017 Otvárací koncert festivalu Gitarove dni 2017_8.6.2017_19.00 *********************************************************** Program Gitarove dni 2017 CENA_PRICE HUAJA_JAMAA 2017 Prihláška_Gitarové dni 2017 ***************************************** Program_Gitarové dni 2016 Pridružená akcia: William Feasley (USA)_gitarový recitál_28_06_2016 William Feasley_workshops_28_06_2016 V prípade záujmu zúčastniť sa aktívne alebo pasívne celého alebo časti podujatia, resp. workshopu a koncertu 28. 06. 2016 vyplňte prosím prihlášku Prihláška_Gitarové dni 2016 a pošlite na: valastanova@huaja.org Hlavný organizátor podujatia: Mgr.art. Adam Marec, ArtD. *********************************************************************** Pozývame Vás na 7. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY 4. – 6. júna 2015 Program_Gitarove dni_2015 V prípade záujmu zúčastniť sa aktívne alebo pasívne celého alebo časti podujatia vyplňte prosím prihlášku Prihláška_Gitarové dni 2015 a pošlite na: valastanova@huaja.org Hlavný organizátor podujatia: Mgr.art. Adam Marec, ArtD.We invite you to yearly organized event 10th International Days of Classical Guitar Performance 07 – 10/06/2018 Main organizer: doc. Mgr.art. Adam Marec, ArtD. More info: info@huaja.org *********************************************************** We invite you to yearly organized event 9th International Days of Classical Guitar Performance 08 – 10/06/2017 Yorgos Nousis Gitarový recitál_9.6.2017 Otvárací koncert festivalu Gitarove dni 2017_8.6.2017_19.00 *********************************************************** Programme_Guitar Days_2017 CENA_PRICE HUAJA_JAMAA 2017 Application Form_Guitar Days 2017 *************************************** Programme_Guitar Days_2016 Associated Event: William Feasley (USA)_gitarový recitál_28_06_2016 William Feasley_workshops_28_06_2016 In case of your interest to take part on this events fill the application please Application Form_Guitar Days 2016 and send to: valastanova@huaja.org Main Organizator: Mgr.art. Adam Marec, ArtD. ********************************************************************** We invite you to: 7th International Days of Classical Guitar Performance 04 – 06/06/2015 Programme_Guitar Days_2015 In case of your interest to take part on this event please contact: valastanova@huaja.org Main Organizator: Mgr.art. Adam Marec, ArtD. Programme_Guitar Days_2017
Scroll to Top