Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry


Pozývame Vás na každoročne organizované podujatie
10. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY
predpokladaný termín
7. – 10. júna 2018

Hlavný organizátor podujatia: doc. Mgr.art. Adam Marec, ArtD.
Viac informácií na [email protected]

*****************************************

Pozývame Vás na každoročne organizované podujatie
9. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY
8. – 10. júna 2017

Yorgos Nousis Gitarový recitál_9.6.2017

Otvárací koncert festivalu Gitarove dni 2017_8.6.2017_19.00
***********************************************************

Program Gitarove dni 2017

CENA_PRICE HUAJA_JAMAA 2017
Prihláška_Gitarové dni 2017

*****************************************


Program_Gitarové dni 2016

Pridružená akcia:
William Feasley (USA)_gitarový recitál_28_06_2016
William Feasley_workshops_28_06_2016

V prípade záujmu zúčastniť sa aktívne alebo pasívne celého alebo časti podujatia, resp. workshopu a koncertu 28. 06. 2016 vyplňte prosím prihlášku
Prihláška_Gitarové dni 2016
a pošlite na:
[email protected]

Hlavný organizátor podujatia: Mgr.art. Adam Marec, ArtD.

***********************************************************************
Pozývame Vás na
7. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY
4. – 6. júna 2015


Program_Gitarove dni_2015
V prípade záujmu zúčastniť sa aktívne alebo pasívne celého alebo časti podujatia vyplňte prosím prihlášku
Prihláška_Gitarové dni 2015
a pošlite na:
[email protected]

Hlavný organizátor podujatia: Mgr.art. Adam Marec, ArtD.We invite you to yearly organized event
10th International Days of Classical Guitar Performance
07 – 10/06/2018

Main organizer: doc. Mgr.art. Adam Marec, ArtD.

More info: [email protected]
***********************************************************
We invite you to yearly organized event
9th International Days of Classical Guitar Performance
08 – 10/06/2017

Yorgos Nousis Gitarový recitál_9.6.2017

Otvárací koncert festivalu Gitarove dni 2017_8.6.2017_19.00
***********************************************************

Programme_Guitar Days_2017

CENA_PRICE HUAJA_JAMAA 2017
Application Form_Guitar Days 2017
***************************************


Programme_Guitar Days_2016

Associated Event:
William Feasley (USA)_gitarový recitál_28_06_2016
William Feasley_workshops_28_06_2016

In case of your interest to take part on this events fill the application please
Application Form_Guitar Days 2016
and send to:
[email protected]

Main Organizator: Mgr.art. Adam Marec, ArtD.

**********************************************************************
We invite you to:
7th International Days of Classical Guitar Performance
04 – 06/06/2015

Programme_Guitar Days_2015

In case of your interest to take part on this event please contact:
[email protected]

Main Organizator: Mgr.art. Adam Marec, ArtD.

Programme_Guitar Days_2017

Scroll to Top