AKADEMICKÁ SLÁVNOSŤ 2021 / 10. VÝROČIE VZNIKU HUAJA

AKADEMICKÁ SLÁVNOSŤ / 10. VÝROČIE VZNIKU HUAJA

Akademická slávnosť, spojená s oslavami 10. výročia vzniku Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta Banská Štiavnica, sa konala 22. 10. 2021 v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici za účasti rektorov, prorektorov, významných osobností, pedagógov a študentov. Zároveň sme si v tomto roku pripomenuli 25. výročie úmrtia významnej osobnosti hudobného a výtvarného teoretika, hudobného umelca a estetika profesora Jána Albrechta, ktorého meno nesie naša akadémia.

Úvodný príhovor predniesol rektor HUAJA, ktorý v tomto časopise prinášame v celom znení. Mimoriadne si ceníme, že záštitu nad HUAJA prevzali už pred desiatimi rokmi sestry Emília a Magda Vašáryové. Atmosféru slávnosti svojou prítomnosťou umocnila Magda Vašáryová, ktorá vo svojom príhovore povedala: „Vyrastali sme v tomto meste, obklopení hudbou, ktorá bola aj profesionálna, čiastočne amatérska a do toho zneli nádherne štiavnické zvony. Toto nám nikto nikdy z našich životov nedokáže vymazať. Bola som aj niekoľkokrát v domácnosti pána Jána Albrechta, ktorá bola veľmi známa a dnes je tam na jeho počesť krásny dvor, kde sa usporadúvajú kultúrne akcie. Pán Albrecht bol veľkou osobnosťou a priťahoval nás ako také svetlo, ako svetluška. Išli sme za ním a radi sme ho počúvali. Preto sme neváhali ani chvíľu, aby sme podporili vznik tejto dôležitej kultúrnej a vzdelávacej  inštitúcie v Banskej Štiavnici. Sme obe totiž presvedčené, že aj táto škola a celý akademický svet by mali zásadným spôsobom prispieť k tomu, aby sme zmenili svoju národnú naráciu. [...] Prajem akadémii, aby sa mohla naďalej rozvíjať, a sľubujem, že pokiaľ moja sestra a ja budeme mať tú silu, budeme Hudobnú a umeleckú akadémiu Jána Albrechta vždy podporovať.“

Ďalšie príhovory predniesli: rektorka Akadémie policajného zboru v Bratislave a viceprezidentka Slovenskej rektorskej konferencie Lucia Kurilovská, prorektor Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne Ivo Medek, primátorka mesta Banská Štiavnica Nadežda Babiaková. Vo všetkých príhovoroch zazneli slová uznania a želania vytvorenia vhodných podmienok na ďalší rast akadémie. HUAJA totiž v súčasnosti stále sídli v prenajatých priestoroch, ktoré len čiastočne vyhovujú umeleckému vzdelávaniu. V budúcnosti okrem štúdia hudby plánuje ponúkať aj iné umelecké študijné programy, ktoré by na jednej strane mohli byť previazané s hudbou, na strane druhej so vzdelávaním v Banskej Štiavnici a jej tradíciou. Na realizáciu týchto plánov by bolo potrebné vybudovať samostatný vysokoškolský akademický areál, ktorý bude mať vhodné priestory na umelecké vzdelávanie a kultúrne vyžitie nielen pre pedagógov a študentov, ale aj pre občanov Banskej Štiavnice a návštevníkov z domova i z celého sveta, ktorých toto krásne mesto, zapísané v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO, priťahuje.

HUAJA počas svojej 10-ročnej existencie mala svoje logo, ktoré vytvoril Ing. arch. Marek Lichard, nemala však reprezentatívne akademické insígnie. Je pre nás veľkou cťou, že žezlo, ktoré nás skutočne reprezentuje, vytvoril popredný umelec Štiavničan Arpád Pál, autor umeleckých diel, ktoré vlastnia kráľovské rodiny, významné osobnosti a galérie na celom svete. Sám autor na tejto akademickej slávnosti žezlo prvýkrát predstavil a zároveň sa poďakoval Ernestovi Markovi a Danielovi Krištofovi, ktorí sa na vytvorení žezla podieľali. „Žezlo je spravené ako odkaz na minulosť, na to, že aj na Sitne sa našla píšťalka z kosti a s dierkami z kamenej doby. Takže v strede žezla je jelenia kosť, v ktorej sú namiesto dierok osadené čierne diamanty a ukončenie žezla je odkazom na ukončenie hudobného nástroja. Zlato a striebro sú atribúty Banskej Štiavnice, navrchu žezla sú ametysty, ktoré nám vybrúsila jedna úžasná brusička. Naspodku žezla je slovenský štátny znak, ktorý je skrytý pod horským krištáľom a ktorý tiež pochádza z Banskej Štiavnice. Dúfam, že žezlo bude slúžiť tejto úžasnej akadémii, pretože pri tvorbe všetkých týchto krásnych vecí potrebujeme hudbu.“

Akademickú slávnosť na záver oživilo premietanie dokumentu o HUAJA, vytvoreného profesionálnym tímom Mareka Bartoviča a Evy Holubanskej-Bartovičovej k 10. výročiu a umelecké vystúpenie študentov a hostí z oblasti vážnej i jazzovej hudby.

  

Fotografie z podujatia nájdete v našej galérií.

https://huaja.org/galerie/10-vyrocie-huaja/

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu