Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Akreditované bakalárske a magisterské programy

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica ponúka dva atraktívne bakalárske (Bc.) a dva magisterské (Mgr.art.) študijné programy v odbore Hudobné umenie v dennej a externej forme:
1. Hudobná interpretácia a teória (HIT); 2. Hudobná tvorba a teória (HTT).

NOVINKA!

Časť výučby bakalárskych a magisterských študijných programov môže prebiehať v akreditovanom priestore v Bratislave!

V rámci bakalárskeho štúdia študenti absolvujú praktické a teoretické predmety, bakalársku diplomovú prácu (praktickú a teoretickú časť) v rámci trojročného štúdia (6 semestrov – denná forma), resp. štvorročného štúdia (8 semestrov – externá forma) alebo v kratšom čase (ak preukážu ukončenie predmetov štúdia, resp. časti štúdia na univerzitách a inštitúciách s ECTS, ktoré umožňuje uznanie rovnakých alebo podobných teoretických a umeleckých predmetov). Oba programy možno študovať v dennej i externej forme bez vekového obmedzenia (externé štúdium ponúkame ako jediná umelecká škola na Slovensku). Absolventi získajú bakalársky diplom a titul Bc., ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí a umožňuje pokračovanie v magisterských študijných programoch umeleckého zamerania.

V rámci magisterského štúdia študenti absolvujú praktické a teoretické predmety, diplomovú prácu (praktickú a teoretickú časť) v rámci dvojročného štúdia (4 semestre – denná forma), resp. trojročného štúdia (6 semestrov – externá forma) alebo v kratšom čase (ak preukážu ukončenie predmetov štúdia, resp. časti štúdia na univerzitách a inštitúciách s ECTS, ktoré umožňuje uznanie rovnakých alebo podobných teoretických a umeleckých predmetov). Oba programy možno študovať v dennej i externej forme bez vekového obmedzenia (externé štúdium ponúkame ako jediná umelecká škola na Slovensku). Absolventi získajú magisterský diplom a titul Mgr.Art., ktorý je akceptovaný doma i v zahraničí a umožňuje pokračovanie v doktorandských študijných programoch umeleckého zamerania.

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) ponúkame ako súčasť štúdia (nie je povinné, študent si o môže zvoliť)
Absolvent ŠP HTI získa kvalifikáciu pre výučbu hudobnej teórie a kompozície v odbore Hudobné umenie!

Ročný poplatok (t.j. za 2 semestre = 10 mesiacov) je stanovený podľa aktuálnej Smernice o poplatkoch
Dokumenty

Študent, ak spĺňa podmienky, má nárok na sociálne štipendium a tiež na motivačné štipendium!
Viac informácií:
Prijímacie pohovory
Poplatky 
Dokumenty

Accredited Bachelor and Master Study Programmes Study field:
2.2.3 Musical Arts

1. Music Performance and Theory (MPT)
2. Music Composition and Theory (MCT)

ACTUAL NEWS!

The part of education of bachelor and master study programmes can take place in the accredited space in Bratislava!

Music Performance and Theory (MPT)

Choice of Study:

 1. Classical Music (specialization in singing or instrument)
 2. Ancient Renaissance and Baroque Music (specialization in singing or instrument)
 3. Jazz and Improvisation (specialization in singing or instrument)
 4. Conducting (choir or orchestral conducting)

Orientation (2 possibilities):

 • concert
 • pedagogical

Diploma:
Study field 2.2.3 Musical Arts
Title after Graduation:
Bachelor Study (Bc.)
Master Study (Mgr.art)

Diploma Supplement:
contains:
Specialization:

 • Classical Music (specialization in singing or instrument), or
 • Historical Music (specialization in singing or instrument), or
 • Jazz and Improvisation (specialization in singing or instrument), or
 • Conducting (choir or orchestral conducting)

Orientation:

 • concert, or
 • pedagogical

We offer also the Supplementary Pedagogical Study as a part of daily or external study

Graduate of the Study Programme MTP gains also the qualification for teaching of Music Theory and of the specialization (singing, or instrument or conducting) at music schools, conservatories and universities in bachelor programmes!

Annual Fee After Directive about tuition and fees (for 2 semesters)
see Documents

Other Information:
Entrance Exam
Fees

Music Composition and Theory (MCT)

Choice of Study:

 1. Composition (in the field of classical and popular music; arrangement)
 2. Sound design and electro-acoustic composition

Diploma:
Study field 2.2.3 Musical Arts
Title after Graduation:
Bachelor Study (Bc.)
Master Study (Mgr.art)

Diploma Supplement:
contains:
Specialization:

 • Composition (in the field of classical and popular music; arrangement)
 • Sound design and electro-acoustic composition

We offer also the Supplementary Pedagogical Study as a part of daily or external study

Graduate of the Study Programme MCT gains also the qualification for teaching of composition and music theory at music schools, conservatories and universities!

Annual Fee After Directive about tuition and fees (for 2 semesters)
Documents

Other Information:
Entrance Exam
Fees
Documents

Scroll to Top