13. 4. 2024 BUDE V PRIESTOROCH HUAJA PREBIEHAŤ DISKUSIA S DIRIGENTOM PAVLOM ŠNAJDROM ZAKLADATEĽOM ORCHESTRA
BCO – BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA, KTORÝ HRÁ SÚČASNÚ SVETOVÚ HUDBU V ČESKEJ REPUBLIKE A ČESKÚ HUDBU PO CELOM SVETE
(S PRESAHOM K HUDBE 20. STOROČIA).

DIRIGENT a UMĚLECKÝ VEDOUCÍ BCO – BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA

Pavel Šnajdr (1975) absolvoval obory skladba a dirigování na JAMU pod vedením  A. Piňose (skladba) a E. Skotáka (dirigování).

Jako člen skladatelského sdružení Bezmocná hrstka byl dvakrát oceněn ve skladatelské soutěži Generace. S brněnským souborem Ars Incognita premiéroval na čtyři desítky skladeb soudobých autorů; některé z nich vyšly na CD. V roce 2001 s tímto souborem vystoupil na Pražském jaru a v roce 2005 na festivalu Pražské premiéry.

Spolupracoval s předními českými symfonickými orchestry a divadelními scénami (mj. s filharmoniemi brněnskou, královéhradeckou, teplickou a PKF, SOČR, Národním divadlem Praha, Státní operou Praha, Divadlem J. K. Tyla v Plzni, Moravským divadlem Olomouc). V letech 2004–2007 byl angažován v Národním divadle Brno, s nímž se zúčastnil japonského turné; v současné době v něm opět působí jako dirigent Janáčkovy opery. Kromě klasického repertoáru má v těchto kamenných institucích na kontě i několik světových a českých premiér baletů i oper (Matějů, Malásek, Maskats, Nejtek…).

Soustavně se věnuje soudobé hudbě a se souborem BCO, který v roce 2011 založil, uvedl mnoho desítek titulů ze současné české i světové tvorby, z nichž byly pořízeny mnohé life i studiové nahrávky Českým rozhlasem.

www.bcorchestra.cz

 

 

Milí priatelia, 

ďakujeme vám za doterajšiu podporu, ktorá nám prostredníctvom OZ Štiavnické múzy umožňuje realizovať niektoré umelecké aktivity v Banskej Štiavnici v spolupráci s Hudobnou a umeleckou akadémiou Jána Albrechta. Budeme veľmi radi, ak aj v tomto roku prostredníctvom Občianskeho združenia „Štiavnické múzy“ podporíte našu umeleckú a vzdelávaciu činnosť vašimi dvoma percentami z dane, za ktoré vám vopred ďakujeme.

Prípravný výbor OZ ŠTIAVNICKÉ MÚZY

 

Odkaz na notársky ragister určených právnických osôb 2023: https://www.notar.sk/prijimatelia/

Z A M E S T N A N E C
F I R M A

Elektronický formulár Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme.

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.496.html

S Z Č O

Ak podávate daňové priznanie elektronicky formulár pre FO typu A nájdete ne tomto linku:
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.497.html

Ak podávate daňové priznanie elektronicky formulár pre FO typu B nájdete ne tomto linku:
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.495.html

Ostatné dokumenty a postup krokov nájdete na:
Rozhodnite sa darovať 2% z dane

Staňte sa našimi členmi a zúčastňujte sa našich koncertov, umeleckých a vedeckých aktivít.

Ďakujeme za Váš príspevok a tešíme sa na stretnutie!

PROGRAM:

 Lenka Novosedlíková: Cobblestones (2022)
  

Hans-Martin Linde: Musica da Camera für Blockflöte (Alt- und Bassblockflöte) und

Akkordeon (Einrichtung von Hugo Noth -1981)
1. Introduzione
2. Duetto
3. Cadenze
 4.   Serenata mit freundlichen Grüßen an Kaspar Fürstenau (1772-1819)
    
Juraj Vajó: Sequences for the chamber group (2022 - dedicated to Alia Amnis)
1. Stabat Mater (eia Officium, Stabat Mater, eia Mater)
2. Victimae paschali laudes
3. Lauda Sion
4. Dies irae
5. Veni sancte spiritus
  
Lenka Novosedlíková: Allusion to U.H. (2022)

PROGRAM:
 
Tomáš Javnický: Pool
Tomáš Javnický: Six in the morning
Tomáš Javnický: Freshly ground
Tomáš Javnický: Five
Tomáš Javnický: Full pack
Tomáš Javnický: I don't know
Tomáš Javnický: No touching
Tomáš Javnický: Cereal killer

PROGRAM:

Norbert Pompa / Peter Kollár : Back To Life

Norbert Pompa / Peter Kollár : I’ve Found You

Norbert Pompa / Peter Kollár : Mercy Me

Ľudová Pieseň : Nádeje

Barry White : You’re The First, The Last

Gordon Jenkins : This Is All I Ask

Norbert Pompa / Peter Kollár : Beauty

PROGRAM:
 

Emil Tabakov: Motívy

Paul Hindemith: Sonáta pre kontrabas a klavír:

1. Allegro, 2. Scherzo, Allegro assai, 3. Molto adagio, 4. Lied, Allegreto grazioso

Julien François Zbinden: Hommage à Bach

P R O G R A M

Johann Christoph Schultze (1733 – 1813)
Suite in d moll (Overture a 2 Flute à Bec e B. c.), Berlín cca 1800
Overture, Badinge, Rondeau, Sarabande, Gavotte, Menuett, Capricie

Dario Castello (1590 – 1658)
Ottava Sonata zo zbierky Sonate concertate in stil moderno a 2 & 3 voci, Libro primo, Benátky 1621

Heinrich Schütz (1585 – 1672)
Herr, unser Herrscher, zo zbierky Symphoniae sacrae II, op. 10/3, SWV 343, Drážďany 1647

Nicolas Chédeville (1705–1782) / Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Sonata g-moll, op. 13/6, zo zbierky Il Pastor fido, Paríž 1737
Vivace, Alla breve Fuga da Capella, Largo, Allegro ma non presto

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Die Obrigkeit ist Gottes Gabe, ária z kantáty Preise, Jerusalem, den Herrn, BWV 119, Nr. 5, Lipsko 1723

Stefan Franz (1785 – 1850)
Grand Duo pre dva čakany, Viedeň cca 1815
Allegro vivace

Giovanni Paolo Simonetti (*1948)
Sonata op.2/1, pre dve altové zobcové flauty a basso continuo, Winterthur 1981
Adagio ma non tanto, Presto, Alla breve non presto

Anette Ziegenmeyer (*1976)
The Guru Guy, pre voice flute (dve voice flutes) a delay, Celle 2004

Henry Purcell (1659 – 1695)
Chacconne in c moll Two in One upon Ground z opery Prophetess, or the History of Dioclesian, Londýn, 1690
One charming night gives more deligh, ária z opery The Fairy Queen, Londýn 1692

Ú Č I N K U J Ú C I

 

Katarína Dučai (SK) vyštudovala zobcovú flautu u Helmuta Schallera na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a svoje vedomosti prehlbovala na majstrovských kurzoch u renomovaných odborníkov. Jej najväčšou vášňou je komorná hudba a ako komorná hráčka účinkuje s viacerými zoskupeniami. Pedagogicky pôsobí na Slovensku, ako aj v Rakúsku, kde je aj členkou národných a medzinárodných odborných porôt súťaží v komornej hre a v hre na zobcovú flautu. Katarína Dučai je autorkou interpretačných kurzov Flauto dolce. V súčasnosti vyučuje a zároveň je na doktorandskom štúdiu na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta – Banská Štiavnica.

Gabor Prehoffer (HU) študoval hru na zobcovú flautu u Rahel Stoellger na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Vyučoval na interpretačných kurzoch v Schärdingu v Rakúsku, Jindřichovom Hradci v Českej republika, v Bélapátfalvi v Maďarsku a v rámci Savaria Workshopu v Szombathely. S viedenským Orpheon Consort vystúpil na mnohých koncertoch v Rakúsku, Taliansku, Českej republike a Maďarsku. Od roku 2002 vyučuje hru na zobcovú flautu na Strednej hudobnej škole v Szombathely. Od februára 2021 je učiteľom zobcovej flauty na Univerzite v Győri. 

Andrew Hallock (USA) vyštudoval Texaskú univerzitu v Austine a Kráľovské konzervatórium v ​​Haagu v Holandsku. Ako špecialista na štýl a techniky používané v repertoári 16. storočia strávil posledné desaťročie cestovaním po Európe a USA v rôznych funkciách: kontratenorový sólista, ansámblový spevák, výrobca nástrojov, kornetista, pedagóg a nezávislý bádateľ.

Tomáš Kardoš (SK/NL) žije a pôsobí v Holandsku. Barokové violončelo a fagot študoval na školách v Bratislave, Viedni a v Haagu. Špecializuje sa na autentickú interpretáciu hudby 17. a 18. storočia. Radosti života napĺňajú povedľa hudby športové a remeselné aktivity, ako cirkus, jazda na koni, výroba hudobných nástrojov a obuvníctvo.

Martin Gedeon (CZ) študoval popri štúdiu na České vysoké učení technické v Prahe hru na organ u Lukáša Vendla, ktorý ho priviedol ku starej hudbe. Neskôr vyštudoval hru na čembalo vo Viedni, v triede Ericha Traxlera a basso continuo u Augusty Campagne. Absolvoval taktiež ročný študijný pobyt na Royal Conservatoire v Den Haagu. Martin Gedeon si svoju hru zdokonaľoval na početných kurzoch. Spolupracoval s mnohými ansámblami, napríklad s L’Orfeo Barockorchester, Capela Leopoldina, Tonkünstler-Orchester, Solamente Naturali, Mucha Quartet a Il Cuore Barocco. V akademickom roku 2021/2022 pedagogicky pôsobil na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien v Rakúsku.

HUAJA: Študuj u nás
Dokument o HUAJA
Náš YouTube kanál
searchcloseyoutube-playmenu