Prečo študovať na HUAJA?

Prečo študovať hudbu na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta?Prečo študovať hudbu na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta?