10TH INTERNATIONAL FESTIVAL SCHEMNITIENSIS 2022 – CONCERT 24/9/2022 AT 18:00 ZUŠ, NÁM. SV. TROJICE 4, BANSKÁ ŠTIAVNICA, KATARÍNA MADARIOVÁ – CELLO

PROGRAM:

Ernest Bloch: Baal Shem, II. časť Nigun

Max Bruch: Kol Nidrei op. 47

Ernest Bloch: Schelomo B.39

Hans Krása: Passacaglia a Fuga (1943)

Gideon Klein- Trio pre husle, violu a violončelo(1944)

JAAMA: Study here
JAAMA promo video
YouTube channel
searchcloseyoutube-playmenu