Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

International Symposium

We cordially invite you to the XI. International Ján Albrecht Symposium: Philosophical Conceptions in Music and Art, regularly takes place every two years since 1999 and in this year is dedicated to 100th anniversary of the birth of Ján Albrecht. The topic of the symposium Philosophy via Prism of Music and Art or Music and Art via Prism of Philosophy enables artists and scientists of art to investigate the philosophical aspect of artistic creation and philosophers the influence of artistic creation on philosophical consideration.

We cordially invite you to the XI. International Ján Albrecht Symposium: Philosophical Conceptions in Music and Art, regularly takes place every two years since 1999 and in this year is dedicated to 100th anniversary of the birth of Ján Albrecht. The topic of the symposium Philosophy via Prism of Music and Art or Music and Art via Prism of Philosophy enables artists and scientists of art to investigate the philosophical aspect of artistic creation and philosophers the influence of artistic creation on philosophical consideration.

 

************************************************

Pozývame Vás na X. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení

Prihlášky na aktívnu alebo pasívnu účasť:
info@huaja.org
************************************************
Pozývame Vás na IX. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení
Téma: Súčasný vývoj v umení, muzikológii, vedách o umení a vo filozofii
Program_Symposium_2015


X. International Ján Albrecht Symposium: Philosophical Conceptions in Music and Art
27-28/10/2017

Program_sympozium_2017

Jazzový koncert študentov_28. 10. 2017_18.00_Cosmopolitan_Bowling_Banská Štiavnica

Application to active or passive participation on:
info@huaja.org

************************************************
We invite you to the IX. International Ján Albrecht Symposium: Philosophical Conceptions in Music and Art
Theme: Contemporary Development of Art, Musicology, Sciences of Art and Philosophy
Program_Symposium_2015


Scroll to Top