Mgr.art Jana Gubková Černá

Mgr.art Jana Gubková Černá je prvou hráčkou skupiny druhých huslí v Slovenskej filharmónii.

Už počas štúdia sa s úspechom zúčastnila viacerých interpretačných súťaží. V roku 2000 sa stala laureátkou Národnej husľovej súťaže o cenu Karola Dobiáša. V roku 1998 sa stala členkou prestížneho Mládežníckeho Orchestra Gustava Mahlera, kde mala možnosť pracovať pod vedením svetovo uznávaných dirigentov.

Ako sólistka opakovane vystúpila okrem iného so všetkými poprednými slovenskými orchestrami ako Slovenská filharmónia, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice, Capella Istropolitana. Ako komorná a sólová hráčka vystúpila v ČR, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Turecku, Luxembursku, USA a na Cypre.

Študovala na Konzervatóriu v Bratislave, na VŠMU (doc. Jablokov) a na Universität für Musik Wien (prof. Küchl). Štúdium si dopĺňala na početných majstrovských kurzoch pod vedením špičkových interpretov.

V roku 2009 úspešne absolvovala doktorandské štúdium na VŠMU.

V súčasnosti sa venuje komornej a sólovej hre a pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave.

Mgr.art Jana Gubková Černá, ArtD. is the leader of the 2nd violin in the Slovak Philharmonic Orchestra. Already during her studies she participated in a number of violin competitions. In 1998 she became a member of prestigious Gustav Mahler´s Youth Orchestra where she had the unique opportunity to work under supervision of world-famous conductors. In 2000 she became a laureate of The National Violin Competition for the Karol Dobias Prize.

As a solo player, she repeatedly performed with all prominent Slovak orchestras - such as Slovak Philharmonic Orchestra, Zilina State Chamber Orchestra, Kosice State Philharmonic Orchestra and Capella Istropolitana. As a chamber musician as well as solo violinist she performed in Czech Republic, Austria, Germany, Hungary, Italy, Turkey, Luxemburg, USA and Cyprus.

Jana Cerna-Illesova is a graduate of the Bratislava Conservatory, the Academy of Performing Arts in Bratislava (Associate Professor Jablokov), and Music University in Vienna (Professor Kuchl). She completed her studies with a number of master courses under the leadership of first-rate performers.

In 2009 she successfully finished her post-graduate studies at the Academy of Performing Arts (ArtD). Currently, her activities are focused on solo and chamber music performances as well as on teaching at the Bratislava Conservatory.

JAAMA
promo video
Our YouTube
channel
searchcloseyoutube-playmenu