Mgr. art. Zoltán Janikovič, PhD.

Vzdelanie

 

2002 - 2008    Pedagogická fakulta UK v Bratislave, doktorandské štúdium (PhD.)

1990 - 1995    Vysoká škola múzických umení v Bratislave (Mgr. art.)

1985 - 1990    Konzervatórium v Bratislave (Absolutórium, Dis.art. )

1981 - 1985    Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave (maturita),

 

 

Doplňujúce vzdelanie

 

2001 - 2003    doplňujúce pedagogické štúdium umeleckého odboru VŠMU v Bratislave

2017 –2018     Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, katedra psychológie

 

 

Pracovné pedagogické zaradenia:

 

2019 -             Hudobná Akadémia Jána Albrechta

1996 -             Konzervatórium v Bratislave, učiteľ:  hra na kontrabase, komorná hra, odborné pedagogické predmety...

2002 - 2003    Riaditeľ ZUŠ v Bratislave 1 Staré mesto,  Štefánikova 6

1988 - 1990    učiteľ hudby na ĽŠU Exnárova 16, Bratislava

 

 

Pracovné umelecké zaradenia

 

2012 - 2016    sólo kontrabasista orchestra Slovenského národného divadla

1995 -             člen Wiener Residenzorchester, Rakúsko

1991 - 2011    člen viedenského komorného orchestra Haydn Sinfonietta Wien

2001 - 2003    umelecký vedúci Wiener Residenz Orchester, Rakúsko

1991 - 1998    člen komorného súboru Musica Aeterna (Slovenská Filharmónia)

1990 - 1992    člen orchestra Slovenského národného divadla

1989 - 1990    hosťujúci člen orchestra Slovenskej Filharmónie

 

Publikačná činnosť

 

Rok 2013,  príprava učebnice pre 4. ročník gymnázií) objednávateľ: Ministerstvo školstva SR

 

Rok 2012, vydanie učebnice „Umenie a kultúra“ pre 3. ročník gymnázií

 

„Výchova umením“

Rok 2010,  príprava učebnice pre 3. ročník gymnázií, objednávateľ: Ministerstvo školstva SR

 

Príprava „Vzdelávacích programov pre učiteľov ZUŚ“, objednávateľ: Konzervatórium v Bratislave

 

„Svetovo uznávaní hudobníci musia byť okrem dobrého príjmu pripravení na život osamote“

Časopis Profit, 51219

23.01.2009

 

Koncertná pohľadnica z Aradu, Naša univerzita, 1/2006

„Príprava projektu prezentácie slovenskej hudobnej kultúry pre zahraničných návštevníkov Slovenska“

 

„Viedenská hudba 20. storočia a jej interpretácia“

Rozhovor poskytnutý pre rumunskú štátnu televíznu spoločnosť v Arade, odvysielané 30.05.06, 01.06.06,  Arad, Rumunsko

 

„Príprava celoštátnych učebných plánov pre konzervatóriá z predmetov: hra na kontrabase, komorná hra, hra z listu, pedagogická prax, metodika, interpretačný seminár“

Apríl, máj, jún 2005

 

„Hudba má vzdelávací charakter“

Rozhovor pre SRO, máj 2003

 

 

Umelecká činnosť

 

Člen Liszt Festival Orchester (Rakúsko)

 

Pravidelné koncertné vystupovanie: Haydn Sinfonietta Wien, Slovenské Národne Divadlo v Bratislave, Wiener Residenz Orchester, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Solamente Naturali a ďalšie orchestre.

 

Marec 2007: príprava vzdelávacieho cyklu operných koncertov v rámci koncertov Wiener Residenz Orchester.

 

„Príprava výchovno-vzdelávacieho cyklu koncertov vo Viedni pre zahraničných študentov“

 Február 2006, Wiener Residenz Orchester

 

Zakladateľ komorného orchestra Ambassador Orchester Preßburg, rok 1999

 

Dirigentské hosťovanie (Symfonický orchester Arad,Rumunsko, Wiener Residenz Orchester, Rakúsko,  Ambassador Orchester Preßburg, Slovensko)

JAAMA
promo video
Our YouTube
channel
searchcloseyoutube-playmenu