Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

ERASMUS

Inštitucionálny Erasmus koordinátor

prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.
E-mail: martinakova@huaja.org

Erasmus koordinátor oddelenia

Mgr. Jana Valašťanová:
E-mail: valastanova@huaja.org

HUAJA už v prvom roku svojho pôsobenia  (v roku 2011) získala Erasmus Charter (ID code SK BANSK-S01). Nový Erasmus charter for higher education v rámci programu Erasmus+ HUAJA získala v marci 2014.

Erasmus charter 2011 na stiahnutie:

Erasmus charter 2014 na stiahnutie:

Erasmus policy statement na stiahnutie:

Erasmus Charter umožňuje vysielanie a prijímanie študentov do a z početných krajín na všetky partnerské univerzity s podobnou orientáciou, ktoré tiež disponujú Erasmus LLP programom a od roku 2014/2015 aj programom Erasmus+

Zároveň umožňuje vysielanie a prijímanie pedagógov do a z početných krajín na všetky partnerské univerzity s podobnou orientáciou, ktoré tiež disponujú Erasmus LLP programom a od roku 2014/2015 aj programom Erasmus+

Zmluvy o poskytnutí grantu

2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2016

2015 – 2017

2016 – 2018

2017 – 2019

2018 – 2020

2019 – 2021

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke Erasmus+

Študijné programy a katalóg kurzov

Pozn.: Predmety študijných programov je možné absolvovať v slovenčine, angličtine, nemčine. 

Akreditované bakalárske študijné programy:

Študijný odbor 2.2.3 Hudobné umenie:

  1. Hudobná interpretácia a teória (HIT)
  2. Hudobná tvorba a teória (HTT)

Akreditované magisterské študijné programy:

Študijný odbor 2.2.3 Hudobné umenie:

  1. Hudobná interpretácia a teória (HIT)
  2. Hudobná tvorba a teória (HTT)

Zabezpečenie projektu, získanie a realizovanie mobilít

Zabezpečenie projektu Erasmus+, postup na získanie a realizovanie mobilít upravuje Smernica Erasmus, na stiahnutie nižšie:

Erasmus smernica

ECTS

ECST systém umožňuje pridelenie kreditov za absolvované predmety. Jednotlivé predmety sú podľa obsahu študijného programu rozdelené podľa závažnosti do troch skupín:

  1. Povinné predmety
  2. Povinne voliteľné predmety
  3. Voliteľné predmety

Kredity sa prideľujú podľa závažnosti tak, že najviac kreditov študent získa za absolvovanie povinných predmetov. Študijný plán je zostavený tak, aby študent získal minimálny počet 180 kreditov v rámci Bc. štúdia a 120 kreditov v rámci Mgr.art. štúdia.

Spôsob uznávania kreditov upravuje Smernica Erasmus!

Formuláre na vybavenie mobility 

Pre študentov/absolventov

Zmluva o štúdiu (2019)

SVK

ENG

Inštrukcie k zmluve o štúdiu

 

Zmluva o stáži (2019)

SVK

ENG

Inštrukcie k zmluve o stáži

 

Pre zamestnancov

Program mobility – výučba (2019)

SVK

ENG

Program mobility – školenia (2019)

SVK

ENG

Správy a hodnotenie účastníkov Erasmus+ mobilít

Správy odchádzajúcich študentov

Viktor Hárs

Csaba Nagy

Erik Korec

Zoltán Góra

Fabrizio Ferraro

Radovan Iglódy

Alexander Simondel

David Áron Spischak

Diana Minarovičová

Ľubomír Gašpar

Tomáš Javnický

Správy prichádzajúcich pedagógov

Nelida Nedelcut

Enrico Volpe 

Gianluigi Giglio

Luca Andrea Giordano

Antonio Fraioli

Správy odchádzajúcich pedagógov

Adam Marec

Zuzana Martináková

Prípadné ďalšie otázky prosím adresujte pani Mgr. Jane Valašťanovej na adresu: valastanova@huaja.org

Scroll to Top