Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Kurzy

NOVINKA

Študujte formou kurzov v oblasti Zvukovej tvorby, Hudobnej réžie a Hudobného umenia


Od akademického roku 2015/2016 ponúkame zaujímavé kurzy
Zvuková tvorba a réžia_MODUL 1
Zvuková tvorba_MODUL 2
Zvuková réžia_MODUL 3

Kurzy vedú významné pedagogické a umelecké osobnosti
doc. Mgr. IGOR VRABEC
Ing. JURAJ ĎURIŠ

V rámci Hudobného umenia poskytujeme kurzy v oblasti:
vážna hudba (spev a nástroje)
jazzová hudba (spev a nástroje)
kompozícia (vážna hudba, elektroakustická kompozícia, zvukový design)
Kurzy sa otvárajú pri min. počte 5 účastníkov
Hudobné umenie_nástroje resp. spev
Hudobné umenie_kompozícia

V prípade záujmu vyplňte prihlášku
Prihláška na kurz
a pošlite na mailovú adresu
info@huaja.org
alebo telefonicky: +421 905 520 508

We offer courses in Musical Directing, Sound Creation and Musical art

Application Form_Course

More information on
info@huaja.org
phone: +421 905 520 508

Scroll to Top