Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

XI. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta

 

Sympózium je venované 100. výročiu narodenia Jána Albrechta
Téma: Filozofia cez prizmu hudby a umenia alebo hudba a umenie cez prizmu filozofie

Martin Štúr: Dynamika vzťahu filozofie, umenia, literatúry a vedy od moderny cez postmodernu po dnešok

Zuzana Martináková: Životná filozofia Jána Albrechta

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska: Fantómy Stanislawa  Moniuszka – medzi  drámou,  kantátou a lyrickými scénami

Helmut Loos: Mýtus Beethoven – historicko-filozofické majstrovské pojednanie

Ivo Medek: Prvky mysticizmu v operách Iva Medeka

Susanne Kogler: Erich Marckhl „Niekoľko slov o mojej hudbe“: Hudba, ideológia a estetika v povojnovom Rakúsku

Július Fujak: Hudobná filozofia zvukových sôch (Lokálne zvukové prostredia v tzv. site-specific hudbe)

César De Miguel Santos: Spracovanie témy lásky v Lorcových tragédiách

 Srdečne Vás pozývame na XI. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické
koncepcie v hudbe a umení, ktoré sa koná raz za dva roky od roku 1999 a v tomto roku je venované
100. výročiu narodenia Jána Albrechta. Hlavná téma sympózia Filozofia cez prizmu hudby a umenia
alebo hudba a umenie cez prizmu filozofie umožňuje umelcom a umenovedcom skúmať filozofický
aspekt umeleckej tvory a filozofom vplyv umeleckej tvorby na filozofické uvažovanie.                              

Srdečne vás pozývame na Koncert v podaní slovenských a maďarských interpretov, Hotel Grand Matej 4. 3. 2018 o 16:00


Srdečne vás pozývame na Koncert z tvorby mexických skladateľov v koncertnej sieni HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica 13. 1. 2018 o 17:00

Program_koncert_13.1.2018_17.00

***********************************************************
Srdečne vás pozývame na Adventný jazzový koncert v koncertnej sieni HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica 16. 12. 2017 o 16:00

Program_Adventný jazzový koncert_16.12.2017_16.00

***********************************************************
Srdečne vás pozývame na Adventný koncert v koncertnej sieni HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica 9. 12. 2017 o 17:00

Igon Herzog, 13-zborová baroková lutna

Adventný koncert_9_12_2017

***********************************************************

Srdečne vás pozývame na Jazzový koncert študentov v penzione Cosmopolitan Bowling, Banská Štiavnica 28. 10. 2017 o 18:00

Jazzový koncert študentov_28. 10. 2017_18.00_Cosmopolitan_Bowling_Banská Štiavnica

***********************************************************
Srdečne vás pozývame na Jazzový koncert v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Kostole sv. Kataríny v Kremnici 28. 9. 2017 o 18:00

Jazzový koncert_28. 9. 2017_18.00_Kremnica

***********************************************************
Srdečne vás pozývame v sobotu 23. 9. 2017 o 15:00 na komorný koncert a o 16:00 na prednášku a jazzový koncert v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Program_Koncert studentov_23_9_2017_15.00


Jazzový koncert_23. 9. 2017_16.00

***********************************************************
Srdečne vás pozývame na aktuálne koncerty

***********************************************************
Koncert_17_6_2017_17.00_Muzeum Sv. Anton

Yorgos Nousis Gitarový recitál_9.6.2017

Otvárací koncert festivalu Gitarove dni 2017_8.6.2017_19.00

***********************************************************
Koncert v spolupraci s festivalom Zvuk for Štiavnica

Bc_Koncert_program_31_5_2017_13.30
***********************************************************
Bc_Koncert_program_20_5_2017_15.00
Bc_Koncert_program_20_5_2017_16.00
Bc_Koncert_program_20_5_2017_17.00
Bc_Koncert_program_13_5_2017
Bc_Koncerty_program_6_5_2017
Zborový koncert OMNIA_program_7. 5. 2017_18.00

***********************************************************
Srdečne Vás pozývame na decembrové koncerty

Koncert_10.12. 2016_16. hod

HUAJA_koncert BS_15_12_2016
Adventny koncert_17. 12. 2016_17. hod

***********************************************************
Koncert_04.12. 2016_16. hod
Srdečne Vás pozývame na Spoločný koncert pedagógov HUAJA a FMU AU
Koncert_11. 11. 2016_18. hod

Zároveň Vás pozývame na vernisáž v Múzeu sv. Anton o 15:30, kde účinkujú naši pedagógovia
Mgr.art. Ivan Zvarík, ArtD. – spev, Mgr.art. Adam Marec, ArtD. – gitara

***********************************************************
Srdečne Vás pozývame na záverečný koncert festivalu SCHEMNITIENSIS: 7. 7. 2016, 17:00, baroková kaplnka, Múzeum Sv. Anton

Koncert_Marec_Tomko_07_07_2016_17_00_Sv_Anton
********************************************

Srdečne Vás pozývame na koncerty 25. 06. 2016, 16:00, ZUŠ, nám. Sv. Trojice 4 a jazzový koncert 25. 06. 2016, 17:00, HUAJA, Botanická 2
Koncert Sára Medková_Ivo Medek_25_06_2016_19_00
Koncert_Béla Ágoston_ 25_06_2016_17_00
Srdečne Vás v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave pozývame na koncert významných umelcov z USA, The D’Amore Duo
28. 06. 2016, 18:00, Rytierska sála, Starý zámok, Banská Štiavnica


Emily Tsai_William Feasley_koncert_28_06_2016
Program_DAmore Duo_Emily Tsai and William Feasley
DAmore Duo
CV_Emily Tsai
CV_William Feasley
Srdečne tiež pozývame na koncert 7. 7. 2016, 17:00, baroková kaplnka, Múzeum Sv. Anton
Koncert_Marec_ Tomko_07_07_2016_17_00
********************************************
Srdečne Vás pozývame na koncert a workshopy významného gitaristu umelcov zo Španielska
2. – 4. 6. 2016 Gitarove workshopy, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Botanická 2, Banská Štiavnica
4. 6. 2016, 19:00 Gitarový recitál, Rytierska sála, Starý zámok, Banská Štiavnica

Miguel Ángel Jiménez_koncert_4_6_2016
********************************************
Srdečne Vás pozývame na bakalárske jazzové koncerty 28. 05. 2016, 14:00 a diplomový jazzový koncert 31. 05. 2016, 16:00

Bc jazz koncerty_Bachelor jazz concerts_28_05_2016
Diplomový jazz koncert_Diploma jazz concert_Peter Tóth_31_05_2016_16.00
********************************************
Srdečne Vás pozývame na klavírny workshop a koncert 21. 05. 2016

Koncert slovanských autorov_klavírny workshop_21_05_2016
Ida Černecká_František Pergler_CV

********************************************
Srdečne Vás pozývame na koncert a prednášku
Antonio Fraioli, klarinet
Koncert umelcov, pedagógov a študentov partnerských inštitúcií
Coservatorio di Musica G. Martucci, Salerno
Hudobná a umelecká akadémia Banská Štiavnica
23. 4. 2016, 18:00, ZUŠ, Nám. Sv. Trojice 4, Banská Štiavnica

Koncert_Concert program_23_04_2016
Antonio Fraioli_workshops_lecture
Lecture_Content_The Early Recordings with Clarinet
Antonio Fraioli_CV
****************************************

ĎALŠIE KONCETY
Koncerty 2. – 4. 6. 2016 v rámci Medzinárodných gitarových dní
Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry

Koncerty v rámci Medzinárodného hudobného festivalu SCHEMNITIENSIS
Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS

****************************************************

Adventný koncert  White Christmas – 19. 12. 2015, 17:00
Koncertná sieň HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica

Adventný koncert_19_12_2015_program
************************************************************
Chamber concert 22/11/2015, 5:00 p.m.
Advent Concert 19/12/2015, 5:00 p.m.
Concert room, Jan Albrecht Music and Art Academy, Botanicka 2, Banska Stiavnica


********************************************************************************
We invite you to the concert of outstanding ansamble MUSICA AETERNA, specialized in historically authentic performance

26. 6. 2015, 17:00, Múzeum Sv. Anton
Program_Musica Aeterna_26_06_2015_17.00
**************************************************************************
We invite you to the concerts of students and pedagogues of JAMAA 30. 5. 2015 and 2. 6. 2015
Bakalársky koncert_Kekeňáková_30_5_2015_16.00_Muzeum sv. Anton
Bakalársky koncert_Bogár_30_5_2015
Bakalársky koncert_Iglody_30_5_2015
Koncert_Viktor Hárs_30_5_2015_19.00
Bakalársky koncert_Gaspar_02_6_2015

******************************************************************************

We invite you to the Chamber concert of prominent artists: Marta Töpferová – singing, Petr Nouzovský – violoncello, Yukie Ichimura – piano, 24/05/2015 at 5:00 p.m., Banska Stiavnica, Concert hall HUAJA, Botanická 2, Banská ŠtiavnicaProgram_Koncert_24_05_2015
****************************************************************************************************************
We invite you to the jazz and chamber concert, 23/05/2015, 3:00, 4:00, 6:00 p.m.
Koncert_jazz_23_05_2015 15.00 16.00

Concert due to illness is cancelled! SKLADATELIA A INTERPRETI V TVORIVÝCH PRIENIKOCH, 23/05/2015, 18:00
MUsician and COmposerS EXchange
Program koncertu 23. 05. 2015_18.00

*******************************************************************************

We invite you to the concert of prominent artist from Italy: guitarist Gianluigi Giglio 09/05/2015 at 6:00 p.m., Banska Stiavnica, Rytierska sala, Stary zamok


Gianluigi Giglio_program_koncert_09_05_2015
CURRICULUM (Biography)_Gianluigi Giglio

**********************************************************

We invite you cordially to the concert Goldenberg Duo 18/04/2015, 6:00 p.m.

Program_Goldenberg Duo_Concert_2015 April 18

We invite you cordially to the concert 08/02/2015, 4:00 p.m.

Program_08_02_2015

xxxxxxxxxxxxxxxxx

We invite you cordially to the Christmas Concert 19/12/2014, 5:00 p.m.


We invite you cordially to the concert Music by Mexican composers at the Jan Albrecht Music and Art Academy, Botanická 2, Banská Štiavnica 13/01/2018 at 5:00 p.m.

Program_koncert_13.1.2018_17.00

***********************************************************

We invite you cordially to the Advent jazz concert at the Jan Albrecht Music and Art Academy, Botanická 2, Banská Štiavnica 16/12/2017 at 4:00 p.m.

Program_Adventný jazzový koncert_16.12.2017_16.00

***********************************************************

We invite you cordially to the Advent concert at the Jan Albrecht Music and Art Academy, Botanická 2, Banská Štiavnica 09/12/2017 at 5:00 p.m.

Igon Herzog, 13-course Baroque Lute

Adventný koncert_9_12_2017

***********************************************************

We invite you cordially to the Student Jazz Concert in Pension Cosmopolitan Bowling, Banská Štiavnica 28/10/2017 at 6:00 p.m.

Jazzový koncert študentov_28. 10. 2017_18.00_Cosmopolitan_Bowling_Banská Štiavnica

***********************************************************
We invite you cordially to the Jazz Concert in frame of European days of cultural heritage in Church of St. Katarina in Kremnicia 28/09/2017 at 6:00 p.m.

Jazzový koncert_28. 9. 2017_18.00_Kremnica

***********************************************************

We invite you cordially on saturday 23/09/2017, 3:00 to the chamber concert and at 4:00 p.m. to the lecture and jazz concert in frame of European days of cultural heritage

Program_Koncert studentov_23_9_2017_15.00

Jazzový koncert_23. 9. 2017_16.00

***********************************************************
We intive you cordially to the concerts

***********************************************************
Koncert_17_6_2017_17.00_Muzeum Sv. Anton

Yorgos Nousis Gitarový recitál_9.6.2017

Otvárací koncert festivalu Gitarove dni 2017_8.6.2017_19.00

***********************************************************

Concert in collaboration with festival Zvuk for Štiavnica


Bc_Koncert_program_31_5_2017_13.30
***********************************************************

Bc_Koncert_program_20_5_2017_15.00
Bc_Koncert_program_20_5_2017_16.00
Bc_Koncert_program_20_5_2017_17.00
Bc_Koncert_program_20_5_2017_18.00
Bc_Koncert_program_13_5_2017

Bc_Koncerty_program_6_5_2017
Zborový koncert OMNIA_program_7. 5. 2017_18.00

***********************************************************
We intive you cordially to Concerts in December

Koncert_10.12. 2016_16. hod

HUAJA_koncert BS_15_12_2016
Adventny koncert_17. 12. 2016_17. hod
***********************************************************
Koncert_04.12. 2016_16. hod
We intive you cordially to the Mutual Concert of Pedagogues HUAJA BS and FMU AU BB
Koncert_11. 11. 2016_18. hod

We also invite you to the vernissage in Museum St. Anton at 3:30 p.m. with short performance of our pedagogues
Mgr.art. Ivan Zvarík, ArtD. – spev, Mgr.art. Adam Marec, ArtD. – gitara

***********************************************************
We intive you cordially to the final concert of the festival SCHEMNITIENSIS: 07/07/2016, 5:00 p.m., Baroque chaple, Museum Sv. Anton


Koncert_Marec_Tomko_07_07_2016_17_00_Sv_Anton
********************************************

We invite you cordially to the concerts 25/06/2016, 4:00 p. m. , ZUŠ, nám. Sv. Trojice 4 and jazz concert 25/06/2016, 5:00 p.m. HUAJA, Botanická 2
Koncert Sára Medková_Ivo Medek_25_06_2016_19_00
Koncert_Béla Ágoston_ 25_06_2016_17_00
We invite you in collaboration with the Embassy of the U. S. A. in the Slovak Republic to the concert of outstanding artist from U.S.A., The D’Amore Duo, 28/06/2016, 6:00 p.m., Rytierska sála, Starý zámok, Banská Štiavnica


Emily Tsai_William Feasley_koncert_28_06_2016
Program_DAmore Duo_Emily Tsai and William Feasley
DAmore Duo
CV_Emily Tsai
CV_William Feasley
We also intive you to the concert 07/07/2016, 5:00 p.m., Baroque chaple, Museum Sv. Anton
Koncert_Marec_ Tomko_07_07_2016_17_00

********************************************
We invite you cordially to the concert and workshops of outstanding guitarist fromSpain
2. – 4. 6. 2016 Guitar workshops, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Botanická 2, Banská Štiavnica
4. 6. 2016, 19:00 Guitar recital, Rytierska sála, Starý zámok, Banská Štiavnica

Miguel Ángel Jiménez_koncert_4_6_2016

********************************************
We invite you cordially to the bachelor jazz concerts 28/05/2016, 2:00 p.m. and Diploma jazz concert 31/05/2016, 4:00 p.m.

Bc jazz koncerty_Bachelor jazz concerts_28_05_2016
Diplomový jazz koncert_Diploma jazz concert_Peter Tóth_31_05_2016_16.00
********************************************
We invite you cordially to the concert and piano workshop 21/05/2016

Concert of slavonic composers_piano workshop_21_05_2016
Ida Černecká_František Pergler_CV

********************************************
We invite you cordially to the concert and lecture
Antonio Fraioli, clarinet
Concert of artists, pedagogues and students of partner institutions
Coservatorio di Musica G. Martucci, Salerno
Hudobná a umelecká akadémia Banská Štiavnica
23. 4. 2016, 18:00, ZUŠ, Nám. Sv. Trojice 4, Banská Štiavnica

Koncert_Concert program_23_04_2016
Antonio Fraioli_workshops_lecture
Lecture_Content_The Early Recordings with Clarinet
Antonio Fraioli_CV
*****************************

NEXT CONCERTS
Concerts in frame of International Guitar days 02/06/2016, 03/06/2016 and 04/06/2016
International Days of Guitar Performances

Concerts in frame of International Music Festival SCHEMNITIENSIS
International Music Festival SCHEMNITIENSIS

We invite you cordially to the concert and workshop of an outstanding guitarist from U.S.A.
William Feasley (USA)_gitarový recitál_28_06_2016
William Feasley_workshops_28_06_2016
****************************************************

We invite you cordially to the concert:

Advent concert  White Christmas – 19/12/2015, 5:00 p.m.
Koncertná sieň HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica

Adventný koncert_19_12_2015_program

************************************************************
Chamber concert 22/11/2015, 5:00 p.m.
Advent Concert 19/12/2015, 5:00 p.m.
Concert room, Jan Albrecht Music and Art Academy, Botanicka 2, Banska Stiavnica


********************************************************************************
We invite you to the concert of outstanding ansamble MUSICA AETERNA, specialized in historically authentic performance

26. 6. 2015, 17:00, Múzeum Sv. Anton
Program_Musica Aeterna_26_06_2015_17.00
**************************************************************************
We invite you to the concerts of students and pedagogues of JAMAA 30. 5. 2015 and 2. 6. 2015
Bakalársky koncert_Kekeňáková_30_5_2015_16.00_Muzeum sv. Anton
Bakalársky koncert_Bogár_30_5_2015
Bakalársky koncert_Iglody_30_5_2015
Koncert_Viktor Hárs_30_5_2015_19.00
Bakalársky koncert_Gaspar_02_6_2015

******************************************************************************

We invite you to the Chamber concert of prominent artists: Marta Töpferová – singing, Petr Nouzovský – violoncello, Yukie Ichimura – piano, 24/05/2015 at 5:00 p.m., Banska Stiavnica, Concert hall HUAJA, Botanická 2, Banská ŠtiavnicaProgram_Koncert_24_05_2015
****************************************************************************************************************
We invite you to the jazz and chamber concert, 23/05/2015, 3:00, 4:00, 6:00 p.m.
Koncert_jazz_23_05_2015 15.00 16.00

Concert due to illness is cancelled! SKLADATELIA A INTERPRETI V TVORIVÝCH PRIENIKOCH, 23/05/2015, 18:00
MUsician and COmposerS EXchange
Program koncertu 23. 05. 2015_18.00

*******************************************************************************

We invite you to the concert of prominent artist from Italy: guitarist Gianluigi Giglio 09/05/2015 at 6:00 p.m., Banska Stiavnica, Rytierska sala, Stary zamok


Gianluigi Giglio_program_koncert_09_05_2015
CURRICULUM (Biography)_Gianluigi Giglio

**********************************************************

We invite you cordially to the concert Goldenberg Duo 18/04/2015, 6:00 p.m.

Program_Goldenberg Duo_Concert_2015 April 18

We invite you cordially to the concert 08/02/2015, 4:00 p.m.

Program_08_02_2015

xxxxxxxxxxxxxxxxx

We invite you cordially to the Christmas Concert 19/12/2014, 5:00 p.m.


Scroll to Top