MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL SCHEMNITIENSIS 2022 – Doktorandský Koncert 24. 9. 2022 o 18:00 ZUŠ, Nám. sv. Trojice 4, Banská Štiavnica, Katarína Madariová – violončelo

PROGRAM:

Ernest Bloch: Baal Shem, II. časť Nigun

Max Bruch: Kol Nidrei op. 47

Ernest Bloch: Schelomo B.39

Hans Krása: Passacaglia a Fuga (1943)

Gideon Klein- Trio pre husle, violu a violončelo(1944)

Max Bruch (6.1.1838-2.10.1920) bol nemecký hudobný skladateľ, pedagóg a dirigent. Bruch pokračoval v odkaze nemeckého hudobného romantizmu a nesnažil sa písať typicky sentimentálnu židovskú hudbu, iba začlenil židovskú inšpiráciu do vlastnej tvorby. Kol Nidrei (všetky sľuby) je melódia, ktorá znázorňuje hlas kantora recitujúci liturgiu v synagóge.

Ernest Bloch (24.7.1880-15.7.1959) narodený vo Švajčiarsku, bol synom veľmi nábožensky založených židovských rodičov. V celom jeho diele cítiť silnú židovskú identitu. Nigun (melódia) je názov druhej časti Baal Shem, ktoré sa skladá z troch obrazov z chasidského života. Bloch sa pokúša vyvolať pocit extatického náboženského spevu prostredníctvom zdobenej melodickej línie, ktorá stúpa do horúčkovitého tónu duchovnej intenzity, než zanikne do jemného záveru.

Schelomo Bloch napísal v roku 1916. Slovo Schelomo je hebrejskou formou mena Šalamún a violončelo tu znázorňuje hlas kráľa, kým orchester reprezentuje okolitý svet. Violončelo dostáva mimoriadnu príležitosť zahrať  si hrdinu i proroka. Je to veľkolepý part plný emocionálneho rozsahu, ktorý je vo violončelovej tvorbe výnimočný.

Hans Krása (30.11.1899-19.10.1944) sa narodil v česko-nemeckej židovskej rodine. Jeho sľubnú kariéru uťalo zatknutie nacistami a odvlečenie do terezínskeho geta, kde sa stal jedným z vedúcich osobností kultúrneho života v Terezíne. Svoje posledné dokončené dielo Passacaglia a Fuga skomponoval tesne pred transportom do Osvienčinu, kde bol zavraždený. Krása si zvolil starodávnu formu, ale jej jasnosť a racionalitu pomaly deštruuje a hádka medzi nástrojmi graduje priam do násilia.

Gideon Klein (6.12.1919- január 1945) mal len 22 rokov, keď nastúpil na transport do Terezína. Zo skladateľov bol najmladší, ale i najplodnejší a najaktívnejší. Trio pre husle, violu a violončelo dokončil 9 dní pred deportáciou a následným zavraždením. Hlavný inšpiračný zdroj diela čerpá z moravského folklóru. V druhej časti zaznejú variácie na moravskú ľudovú pieseň

Ta kněždubská věž.

 

Program môjho koncertu k dizertačnej skúške som si zvolila v súčinnosti s témou dizertačnej práce, kde budem rozoberať dielo terezínskych skladateľov Gideona Kleina, Pavla Haasa a Hansa Krásy. Zvolené diela majú v sebe židovskú tematiku a tvoria prierez nielen sólovej, ale i komornej hry.

Dokument
o HUAJA
Náš YouTube
kanál
searchcloseyoutube-playmenu