Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. sa stala laureátkou ceny Jozefa Kresánka

Cena Jozefa Kresánka

Cena sa udeľuje za muzikologickú, publicistickú a kritickú tvorbu. Bola založená v roku 1991 na pamiatku slovenského muzikológa a skladateľa Jozefa Kresánka (1913 Čičmany – 1986 Bratislava). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Muzikologickej komisie.

Profesorke Zuzane Martinákovej, muzikologičke, organizátorke, hudobnej pedagogičke, v zahraničí akceptovanej odborníčke na súčasnú slovenskú i svetovú hudbu, členke Humboldtovej vedeckej spoločnosti a vedeckých tímov univerzít v Trieri a Bochumi, spolupracovníčke ďalších medzinárodných spoločností, autorke významných publikácií, zaiste udelenie Ceny Jozefa Kresánka plným právom patrí.
Profesionálne zameranie na štúdium teórie hudby ju nasmerovalo do filozoficko-kritického nazerania na hudbu, ktorým odkrýva historické procesy hudobného myslenia a jeho zákonitosti s preklenutím do súčasných tvorivých tendencií s otvorením širokospektrálneho priestoru pre oprávnenosť existencie žánrových i interkultúrnych prienikov, aj využitím interdisciplinárnych metód.
Osobnosť profesorky Martinákovej vykazuje neúnavné nutkanie samostatne tvoriť a budovať, rozvíjať a inšpirovať, vzdelávať a rozdávať vedomosti, podporovať a organizovať. Tieto danosti ju priviedli aj k rozhodnutiu založiť Hudobnú akadémiu Jána Albrechta v prajnom a rovnako prírodno-historicky krásnom prostredí Banskej Štiavnice. Od roku 2011, kedy táto súkromná vysoká škola získala štátny súhlas, sa pod jej vedením etablovala a v akreditovaných odboroch poskytuje študijné programy, ktoré štátne školstvo na Slovensku dosiaľ ignoruje.

Audio záznam rozhovoru Zuzany Martinákovej z odovzdávania cien Hudobného fondu za rok 2019

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top