Mgr. Silvia Herianová

 1.  
 1. VZDELANIE:
 2. Maturita 1986; Gymnázium Nové Zámky
 3. Štátnica 1991; Univerzita Komenského: Magister geografie a kartografie.
  III.        Štátnica 1994; Štátna jazyková škola, Žilina: Anglický jazyk.
 4. Univerzitné štúdium 1994 – 1996; The University of Toledo, Ohio, USA; Fakulta vzdelávania; Získaný titul: Master of Education; Odbor: Správa a supervízia vzdelávania.
 5. PRACOVNÉ SKÚSENOSTI – hlavné zamestnanie
  1999 – súčasnosť
  Prekladateľka z/do anglického jazyka
  Preklady dokumentov pre firmy, inštitúcie a organizácie: napr. Orange, Ecopolis, Ekumenická rada cirkví, SAŽP, Ericsson Slovakia, Nadácia pre deti Slovenska, Mestský úrad v Banskej Štiavnici, SBM v Banskej Štiavnici, DAPHNE, Galéria Schemnitz, atď. Pri prekladoch spolupracujem s editormi z USA, Kanady a Veľkej Británie.
  Máj 2008 – súčasnosť
  Učiteľka/lektorka: Anglický jazyk
  Vyučujem anglický jazyk:
  - na individuálnej báze, aj cez skype
  - na skupinovej báze (diskusné kluby, víkendové kurzy, lektorovanie skupín)
  2009 – súčasnosť
  Učiteľka: Slovenský jazyk
  Individuálne doučujem slovenský jazyk cudzincov žijúcich v Banskej Štiavnici.
  September 2011 – súčasnosť
  Učiteľka: Anglický jazyk/Slovenský jazyk
  Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica
  Vediem semináre v anglickom jazyku pre študentov bakalárskeho i magisterského programu. Učím tiež slovenčinu študentov – cudzincov.
  Február 2017 – súčasnosť
  Administrátorka projektov, produkčná výstav a vzdelávacích aktivít, prekladateľka a tlmočníčka do/z anglického jazyka, lektorka galérie
  Galéria Schemnitz v Banskej Štiavnici – galéria súčasného umenia
  Administrujem projekty galérie – granty predovšetkým z FPU a FPKNM, ale aj BBSK či Veľvyslanectva USA na Slovensku. Mám na starosti produkciu výstav a vzdelávacích aktivít, ich promo a ďalšie organizačné záležitosti.
  September 2010 – jún 2011
  Učiteľka: Anglický jazyk (predmet: Dráma)
  Bilingválne gymnázium, Banská Štiavnica
  2005 – apríl 2008
  Riaditeľka
  CONNEA Slovakia s.r.o. (marketingová a reklamná agentúra).
  Náplň práce: vyhľadávanie business partnerov pre golfové marketingové projekty, príprava zmlúv o poskytovaní služieb, zabezpečovanie chodu firmy na Slovensku, organizačné zabezpečenie golfových turnajov na Slovensku alebo v zahraničí, networking, atď.
  2003 – 2004
  Učiteľka: Anglický jazyk
  Banská Štiavnica, Súkromná hotelová akadémia
  2002 – 2003
  Projektová manažérka
  Ekologický turizmus v Európe (Ecological Tourism in Europe – ETE – nemecká nezisková organizácia), projekt: Podpora trvalo udržateľného turizmu v Banskej Štiavnici
  1999
  Projektová manažérka
  Kruh, Nezisková organizácia, Banská Štiavnica
  1993 - 1994
  Učiteľka: Angličtina a Geografia
  Gymnázium Banská Štiavnica
  1991 – 1993
  Vedecká pracovníčka
  Slovenská akadémia vied: Kabinet krajinnej ekológie v Banskej Štiavnici
Dokument
o HUAJA
Náš YouTube
kanál
searchcloseyoutube-playmenu